Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
109 postów 1363 komentarze

BÓG HONOR OJCZYZNA drogą pojednania środowisk patriotycznych

jax - Bóg , Honor, Ojczyzna to trzy powinności każdego człowieka. Obowiązek wobec duszy, obowiązek wobec prawdy i obowiązek wobec ojczyzny, harmonijnie tworzą fundament na którym powstaje bezpieczny ład społeczny Polski

Apokalipsa - przepowiednia dla Polski , proroctwo dla świata.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Apokalipsa kojarzy się wyłącznie ze znakami zniszczenia, z katastroficzną wizją mściwej destrukcji niemal całego świata, a tymczasem zawarto w niej niezwykłą nawet dla „szalonego Polaka” drogę do zwycięstwa.

 

Z Polski ku Ochronie dla Świata.

Pierwszy czytelny i dosłownie rozpoznawalny znak Apokalipsy już nastąpił ale aktywna realizacja tego postulatu rozpoczęła się w POLSCE

We Francji w 1830 r. po 150 latach przerwy pojawia się niezwykłe objawienie , które zapoczątkowało kolejne przesłania ujęte w najważniejszych prorockich orędziach  współczesnych czasów (Fatima i Lourdes).

Ap 12

1Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

 

POLSKA PREKURSOREM - STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA

Stowarzyszenie powstało w roku 1905 na terenie polskiej Galicji, zatwierdzone przez Ojca św. Piusa X. Tenże papież w liście apostolskim z 8. lipca 1909 r. wyraził zgodę na rozwój stowarzyszenia w całym świecie pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika (AMM - ang.: Association of the Miraculous Medal; hiszp.: Asociacion de la Medalla Milagrosa). Obecnie AMM istnieje na wszystkich kontynentach świata i skupia ponad 10 milionów zarejestrowanych członków. Sam cudowny medalik jest dzisiaj znany na całym świecie jako znak wyjątkowej ochrony oraz innych łask . Więcej :

//piotraipawla.pl/index.php-option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33.htm.php

Wielkim propagatorem Cudownego Medalika w Polsce i na świecie był Św. Maksymilian Maria Kolbe założyciel Rycerstwa Niepokalanej jako organizacji zdecydowanie antymasońskiej.

 

Modlitwa na medaliku :

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy . …..została wzbogacona o kolejny werset ………….i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Drugą część modlitwy zapisanej na medaliku zaproponował św. Maksymilian Maria Kolbe, widząc jak wielu potężnych przeciwników tak zewnętrznych jak i wewnętrznych stara się zniszczyć Kościół na świecie.

POLSKA POSIADŁOŚCIĄ NIEWIASTY

Ap 12/6

6A Niewiasta zbiegła na pustynię,
    gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,

13A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,
    począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę*.
14I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego,
    by na pustynię leciała na swoje miejsce,

PUSTYNIA kojarzy się każdemu raczej z Egiptem.

Nikt nie ma wątpliwości , że Niewiastą jest Matka Boska, natomiast ważna jest tajemnicza gościnna pustynia gdzie znajdzie Ona opiekę. Polska to właśnie objawione, a od stuleci spełnione miejsce Jej królowania, które jest głoszone na całym świecie. Każdy odmawiający Litanię Loretańską głosi, że Matka Boska jest Królową Polski. Bogurodzica to pierwszy hymn Polski tu nie ma dyskusji Związek Matki Chrystusa i Polski jest ścisły, odwieczny i mistyczny /bo nie racjonalny/. Większość Polaków mamiona przez media powodziami nie ma świadomości, że zamieszkujemy pustynię, a zasoby wody pitnej w Polsce to (oficjalnie) ledwie 187 km³ i  odpowiadają one  tym jakie posiada  pustynny Egipt. Na tej pustyni, której ludzie nie rozpoznają jest też kolejny znak czyli zapisany w Apokalipsie symbol orła. To również nawiązanie do godła Polski.


//woda.org.pl/e107_plugins/content/content.php?content.1247

Niżej o wodzie i skandalicznych  zaniedbaniach WSZYSTKICH rządów i nigdy nie spełnionych obietnicach UE :

//www.npw.pl/ARCHIWUM_NPW/2005_01_02/GOS-Zimny.html

 

 KLĄTWA NA WSZYSTKICH WROGÓW POLSKI

 

15A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli
    wodę jak rzekę,     żeby ją rzeka uniosła.
16Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście
    i otworzyła ziemia swą gardziel,
    i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.

Wody to jak wyjaśniono w Apokalipsie masy ludzkie, a te przez Polskę przetaczają się nieustannie. W apokalipsie brzemienna Dziewica ucieka na pustynię na skrzydłach wielkiego orła. Co dzieje się z miejscem ukrycia niewiasty ?  Jest ono przedmiotem gwałtownego ataku mas ludzkich nasłanych przez smoka. W Polsce Maryja znalazła swoje miejsce, gdzie „smocza woda” jej nie dosięga. Wszystkie narody ( wody), które wtargnęły do na nasza ziemię  z zamiarem walki z polskością, z historią religią i kultem Maryi pochłonęła ziemia. Sobieski bije islam i pada potęga osmańska, prawosławny carat, hitleryzm, stalinizm , że o potopie szwedzkim nie wspomnę , wszystkie one jeden po drugim „idą do piachu”. Każdy atak na miejsce opieki Niewiasty zawsze skończy się klęską najeźdźców, bez względu jak wielka jest ta „rzeka”. To zostało przepowiedziane i historia uczy, że w tym tkwi prawda. Nadal jesteśmy !


ZWYCIĘZCY APOKALIPSY ZOSTALI POWOŁANI ,WYBRANI I WIERNI 

W Apokalipsie można doszukać się wielu fragmentów dających wskazówkę jak rozpoznać zwycięzców. W końcu wiemy, że wszystko skończy się dobrze , że nastanie ład i pokój i prawda , ale wszystkich w głębi nurtuje pytanie jak pokonać to co dzisiaj niepokonane. Skupiłem się na trzech charakterystycznych i jak mi się wydaje kluczowych fragmentach objawienia.

Ap 15

2I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem*,
    i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej,
    i liczbę jej imienia,
    stojących nad morzem szklanym,
    mających harfy Boże.
3A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego*,
    i pieśń Baranka:
    «Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu,
    Panie, Boże wszechwładny!
    Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi,
    o Królu narodów!
4Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił?
    Bo Ty sam jesteś Święty,
    bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą,
    bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki».

Ap17

12A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów*,
    którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli,
    lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.

Ci mają jeden zamysł,
    a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.
14Ci będą walczyć z Barankiem,
    a Baranek ich zwycięży,
    bo Panem jest panów
    i Królem królów -
    a także ci, co z Nim są:
    powołani, wybrani i wierni»

Ap 19

15A z Jego ust wychodzi ostry miecz,
    by nim uderzyć narody:
    On paść je będzie rózgą żelazną
    i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga.
16A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:
    KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

Zwróćcie proszę uwagę na wskazówkę jaka się pojawia ale jest ona tak oczywista, że łatwo ją pominąć traktując jak zwykły slogan. W tych fragmentach można odnaleźć podpowiedź na pytanie jak zwyciężyć. Jest też informacja, że ludzie ZWYCIĘŻAJĄ Bestię i jej obraz. Ludzie ci pieśnią zawierzają się CHRYSTUSOWI  KRÓLOWI. Drugi fragment (Ap 17)mówi już wyraźnie o tym, że Pan panów i Król królów pokona wrogów ,  że powołał do walki swoją szczególną , zwycięską armię wybranych i wiernych. Trzeci fragment (Ap 19) wyraźnie wskazuje pod jakim sztandarem i mottem pójdzie zwycięska armia. W całej Apokalipsie są tylko dwa wezwania pisane wielkimi literami (Ap19;Ap21) oraz jeszcze jeden tylko zwrot dotyczący pewnego imienia. Pierwsze najważniejsze wezwanie to KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.Takiej wskazówki nie sposób pominąć. To wyraźne zawołanie do określenia się pod czyim władaniem mają stanąć narody. Podano je w pewnej kolejności co nie jest bez znaczenia, najpierw Król i dalej Pan.

Drugi wyszczególniony wielkimi literami zwrot ma bardzo swojską melodię bo brzmi jak zawołanie, które jest z Polakami do powstania naszego państwa. Z nami od pokoleń jest przesłanie BÓG , HONOR , OJCZYZNA . Apokalipsa opisuje ostateczne pojednanie i zjednoczenie pod jednoznaczną w wymowie treścią „BÓG Z NIMI”,czyli  któż przeciwko nam ?

POLSKA BATALIA JUŻ SIĘ  ROZPOCZĘŁA .

W Polsce jak w żadnym innym kraju na świecie rozpoczęła się batalia o zawierzenie narodu Chrystusowi przez uznanie go Królem. Obecnie żadna siła polityczna nie chce tego uznania, co gorsza hierarchia kościelna również zwalcza wszelkie przejawy idei intronizacyjnej. Zdumiewające jest jak wielkie siły w uciszenie sprawy wkładają ci , którzy rzecz powinni głosić jako pierwsi. Sprawy dziejące się w koło intronizacji są niezwykłe i podlegają niezwykłej dezinformacji , po za nieliczną grupą ludzi wielu zdaje się nie brać poważnie tego tematu. To też jeden ze znaków naszych czasów, tymczasem subtelny potencjał sprawczy jaki niesie, niewinna i pozornie naiwna idea ma wpływ na całe otocznie i całe to podzielone otoczenia  w taki czy inny sposób porusza. Czy to nie ciekawe ?

Niżej kilka ciekawych linków rozwijających temat

//poznajmy-prawde.blog.onet.pl/Kaplan-przed-plutonem-egzekucy,2,ID404153175,n

//poznajmy-prawde.blog.onet.pl/Intronizacja-Chrystusa-Krola-k,2,ID394648923,n

//www.youtube.com/watch?v=ITm-snGP1kY

 BESTIA ZMIECIONA Z POWIERZCHNI ZIEMI

Wszyscy z przerażeniem zastanawiają się nad grozą Bestii nad nieuchronnym pogromem. Niewielu zwraca uwagę , że Bestię można zwyciężyć , można ją pokonać tu i teraz. Jak pokonać Bestię ? To chyba najważniejsze pytanie dla wszystkich przerażonych pozorną potęgą potwora. Od czego zacząć ? Czy cokolwiek mogę zrobić?

Ap 20

4I ujrzałem trony -
    a na nich zasiedli [sędziowie],
    i dano im władzę sądzenia -
    i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego,
    i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi
    i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.
    Ożyli oni  i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

Słaby punkt Bestii

Bestii nie da się opisać jednoznacznie dla jednych to idea, dla innych organizacja, dla kolejnych , fałszywa religia, a po trosze to zlepek wszystkiego. Łatwo rozpoznajemy smród jej legowiska, w którym mnoży swoje polityczne pomioty, słyszymy jej natarczywy ryk i jazgot w codziennych wiadomościach, jej skarby budzą pożądliwość a obleśny wizerunek wtłaczają nam do głów ekrany telewizorów. Mamy to akceptować, uznać i korzyć się dając uległą zgodę na wszystkie fanaberie Bestii. Lecz Bestię można pokonać gdyż jest nierozerwalnie związana z ruchomym obrazem. Wojna z głupotą medialną jest kluczem do pokonania Bestii bo obraz bestii zaklęty jest w telewizorze. Ten obraz sami musicie sobie zrobić, ustawić kanały i zaprogramować. Nikt nie narusza Waszej wolnej woli sami garbicie się przed telewizorem, sami składacie ukłony ślęcząc przed fałszywym wizerunkiem fałszywego świata. Sami też będziecie lub nie decydowali o przyjęciu znamienia.

 

Ap 13

14I zwodzi mieszkańców ziemi
    znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
    mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
15I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
    tak iż nawet przemówił obraz Bestii

Ap 14

9A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem:
    «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej,
    i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
10ten również będzie pić wino zapalczywości Boga


11A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy  czciciele Bestii i jej obrazu,  i ten, kto bierze znamię jej imienia».

Ap 15

2I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem*,
    i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej,
    i liczbę jej imienia,


Ap 16

2 A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach*,
    co mają znamię Bestii,
    i na tych, co wielbią jej obraz.

Ap 19

20I pochwycono Bestię,
    a z nią Fałszywego Proroka,
    co czynił wobec niej znaki,
    którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii
    i oddawali pokłon jej obrazowi.

Ap20

4….i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi
    i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.

Znamię Bestii to temat znany pewnie każdemu więc nie będę go rozwijał. Więcej i to ciekawie na ten temat można dowiedzieć się z materiałów zawartych pod linkami niżej. Dodam tylko jeden drobiazg dla tego, że niewielu ludzi rozpoznaje ten fakt. Dzisiaj KAŻDY kod paskowy umieszczany na towarach konsumpcyjnych zawiera w sobie trzy szóstki po postacią trzech pasków na dowolnym produkcie sprawdźcie to sami. 

 //www.youtube.com/watch?v=38HlcS5UlD0

 //dzieckonmp.wordpress.com/2011/06/06/cud-technologiczny-nowej-ery-fenomen/

  

Czy Polska powinna bać się wyrzucenia z UE ?

 Ap 18

«Ludu mój, wyjdźcie z niej,
    byście nie mieli udziału w jej grzechach
    i żadnej z jej plag nie ponieśli:

Zerwanie sojuszu z Babilonem wskazano jako zbawienne w skutkach rozwiązanie i szansę na ratunek. W perspektywie kryzysu gospodarczego o dziwacznym z goła podłożu objawia się słabość UE. Strukturze tej grozi rozpad , ale czy powinniśmy się obawiać tego upadku?

Często można spotkać się z opiniami, że apokaliptyczny Babilon to Unia Europejska. Dziwnym trafem ta organizacja w swojej symbolice zwłaszcza promocyjnej , marketingowej często odnosi się do treści babilońskich.

 //partenos.nowyekran.net/post/24150,zadziwiajaca-symbolika-celowosc-czy-przypadek

  

UJARZMINIE BEZ WALKI !

 1Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba,
    który miał klucz od Czeluści
    i wielki łańcuch w ręce.
2I pochwycił Smoka,
    Węża starodawnego,
    którym jest diabeł i szatan,
    i związał go na tysiąc lat.
3I wtrącił go do Czeluści,
    i zamknął, i pieczęć nad nim położył,

Zwróćcie uwagę na to jak pojmano smoka. Przybywa anioł i zwyczajnie zniewala smoka, zdaje się to robić od tak po prostu chwyta , wiąże i wtrąca do czeluści. Nie ma jakiejś spektakularnej walki sił niebieskich. Bitwa odbywa się na tu ziemi pomiędzy ludźmi i sługami demonów oraz ich atrybutami. Druga ważna sprawa -nie ma znaku równowagi jaki zwykle z lenistwa nadajemy relacji Bóg – Szatan. Nic z tych rzeczy. Z  szatanem nie ma ceregieli bo jest ledwie upadłym aniołem, kłamcą i zwodzicielem na końcu wydarzeń nie ma żadnej walki. Po prostu anioł pełniący swoją funkcje rozprawia się z demonem i tylko tyle.

POLACY I …. POLACY

Podziały w Polsce nie pojawiają się same , naród urabiany jest na wiele sposobów i te podziały są kreowane celowo. Dzielą nas media grające na NASZYCH SZLACHENTYCH instynktach. Nie myślcie , że dzielą nas nienawiścią , wrogimi stanowiskami. NIE ! one dzielą nas tym co w nas najlepsze. Przede wszystkim tolerancją , pragnieniem dobra i dobrobytu społecznego, wolnością , zdrowiem i uwaga pragnieniem świętego spokoju. Media nie są obiektywne gdyż pokazują stanowisko tego autorytetu czy owego jego przeciwnika i autorytetu dla innych. One mają tylko jeden cel , dzielić nas za wszelką cenę. Ty masz zaakceptować pogląd utożsamić się z nim związać emocjonalnie i nic więcej nie robić tylko czekać przed ekranem bo media wszystko za ciebie zrobią. 

Muszę Wam przekazać i tę prawdę odkrywaną przez nielicznych i to zawsze z zaskoczeniem. Czasem zwykli ludzie z waszego otoczenia , których już zaszufladkowaliście jako waszych wrogów potrafią zszokować. Potrafią robić i głosić sprawy , których nie spodziewalibyście się po nich. Kłopot w tym by przekaz nie pochodził od Was bo wówczas ta wrogość niszczy zdrowy pogląd a chore relacje przekładają się na treści. Polskie społeczeństwo jest tak samo zróżnicowane jak wszystkie inne na świecie. Batalia, która rozegra się tutaj jest makietą przyszłej bitwy światowej.PRZESTROGA dla „poprawnych politycznie” i „przystosowanych” by gdy nie ominie ich już śmierć pewna to niech przynajmniej nie spotka ich śmierć ostateczna.

 Ap21
8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga».

  

 

Wnioski końcowe

Polska bezsprzecznie uczestniczy w proroctwach apokalipsy i jest nawet prekursorem wydarzeń zawartych w Objawieniu. Organizacja promująca znak ochrony zawarty w cudownym medaliku powstała w Polsce. Potężne i nieustanne ataki przez wieki nie unicestwiły Polski i nie przemogły kultu Maryi podobnie jak apokaliptyczna gościnna pustynia obroniła Niewiastę.

W Polsce toczy się od ponad 80 lat batalia o intronizację Chrystusa na Króla Polski prowadzona przez rozmaite środowiska. Ten pozornie naiwny kierunek jest w Apokalipsie wyróżniony w szczególny sposób. W Polsce zaistniała szczególna niezłomna grupa zapaleńców, Króla królów i Pana panów. Nie ma racjonalnych przesłanek , nie ma nawet teologicznego uzasadnienia dla powstania takiej armii. Czy oni zostali jak pisze Apokalipsa ,  „ powołani, wybrani i wierni”? Jestem przekonany że tak właśnie jest.

Wszechwładna apokaliptyczna Bestia podobnie jak dzisiejszy zmanipulowany układ polityczno korporacyjny wydaje się nie do pokonania. Tu Bestia i obecny system zniewolenia mają cechy wspólne i jednocześnie wspólną słabość tkwiącą w atrybutach władzy. Medialny system informacyjny jest najpotężniejszą bronią obecnej struktury władzy tak globalnej jaki i lokalnej czyli polskiej. Jest to jednocześnie NAJSŁABSZE ogniwo bo zależy wyłącznie od woli ludzi, którzy mogą NIE oddawać jemu swojego czasu, a tym samym swojego rozumu, emocji , woli i życia. Można wyjść spod władzy manipulacji , informacji , rozrywki, i ataku konsumpcyjnej natarczywej reklamowej zmasowanej kampanii czegokolwiek / od wizji politycznych po pampersy dla dzieci/. Całkowite bezkompromisowe zanegowanie „wartości” prezentowanych przez media i odcięcie się od nich jest pierwszym krokiem do wyzwolenia się spod manipulacji każdego systemu. Wszechwładza korporacyjno polityczna realizująca  w istocie lucyferyczne cele ma mocą iluzoryczną bo zależną wyłącznie od woli i zgody ludzi na taki stan. Czysta subtelna intencja , inwencja wyniesiona ponad materializm jest największym zagrożeniem dla tej władzy i z tego powodu Intronizacja Chrystusa na Króla narodów jest tak zwalczana przez wszystkie kręgi władzy począwszy od hierarchii Kościoła Katolickiego, przez „spontaniczne” grupy aktywistów i partie polityczne aż po media skupione na prześmiewczych atakach na liderów tej inicjatywy.

KOMENTARZE

 • Cóż dodać :) Zatkało mnie, rzadko trafiam na takie teksty tutaj
  Popieram, ale i głowię się nad tym cóż mamy czynić... żeby było według woli Bożej. Czyny są TEŻ potrzebne, czyn. Niech słowa ciałem się staną, niech nas Bóg prowadzi, bo tak łatwo zbłądzić, pomylić się... stanąć, cofnąć się, a trzeba iść do przodu.

  Wrzucam do ulubionych :)
 • @jax
  Ja też wrzucam do ulubionych. W kierunku wolności dla Polaków idziemy i jesteśmy coraz liczniejsi. Pozdrawiam:)
 • Ciekawe...
  Oby tak się stało.
 • @Marek Kajdas
  Dziękuję za dobre słowo i wsparcie. Czyny są ważne ale najpierw czeka nas batalia o świadomość. Chrześcijanin serca jest dzisiaj chrześcijaninem bez rozumu . Stąd intencje ma dobre lecz ukryte w głębi (otchłani) serca , a z kolei czyny głośne , spektakularne i zwyczajnie nierozumne. Dzisiaj stawiam tylko jeden cel przed każdym. Określ się jednoznacznie , w sercu i rozumie i ponieś konsekwencje własnego wyboru. Będę pytał nie raz ale sto razy czemu nazywasz się chrześcijaninem, a nie określasz się Polaku. To proste pytanie trzeba zadawać do skutku , aż dotrze do uśpionych , oszukanych i czasem zahipnotyzowanych ludzi.
  Natomiast wybory sejmowe nie są katastrofą lecz farsą . Brak udziału nowej siły narodowej widzę raczej jako błogosławieństwo i parasol ochronny niż szczególny dramat. Nie jest to nic nowego a jak widać po 10/4 rozgrywka wśród bandy czworga idzie na ostro. Powstanie dezorientacja , która zacznie wyrywać z letargu nawet najbardziej odurzonych.

  http://www.youtube.com/watch?v=4Aw5VScITTQ

  Skoro miasto zakapiorów z przepełnionymi więzieniami zmieniło się w coś nie do pomyślenia to co dopiero stanie się z Polską , która jednak ma swoje silne fundamenty.
 • @goodness
  Dziękuję za ten wspierający wpis.
  Tylko ślepcy na szczytach władzy nie dostrzegają co się dzieje, nie da się tego objąć, zważyć , podsłuchać też nie za bardzo jest co ? Głowią się głuptuski jak poradzić sobie z mgłą , jak monitorować szept modlitwy , jak zakazać kochania Polski z taką mocą i pewnością.
 • @Kindow
  Nie mów oby gdy sam się OKREŚLASZ i zmuszasz do określania się :)) no przynajmniej do myślenia.
  Nie mam wielkich złudzeń co do elit politycznych. , a mimo to nie one są problemem. Wiem co się stanie gdy stracą resztkę poparcia. Zresztą każdy to wie. Gdy powstanie nowa silna potrzeba to politycy pierwsi zaczną ku niej biec. Rozpaleni do białości szubrawcy nie utrzymają się na czystej jak tafla lodu intencji narodu. Albo będą postępować w prawdzie albo pójdą na dno zapomnienia jak setki czy tysiące w historii przed nimi. Będziemy się śmiać z tych dzisiejszych frazesów czy ideologicznych banałów tak jak dziś śmiejemy się z komunistycznych dzienników pełnych patosu i propagandy socjalistycznego sukcesu. Kiepski cyrk kiepskich zwierząt , kiepskich treserów i kiepskich sztuczek.
 • @jax
  Czy te wskazania Apokalipsy są aż tak jednoznaczne względem Polski?
  Nie wiem.

  Ale niezależnie - Matka Boska jest Królową Polski i powinniśmy dążyć do Intronizacji Chrystusa.

  Wszak to nie zwalnia nas z pracy i poświęcenia dla urzeczywistnienia wszystkich wskazań Przyszłego Czasu.
  Pierwszym krokiem - to przestać uwiarygadniać obecny system - nie głosować, a jeśli to tylko na partie spoza "układu".
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Masz oczywiście rację i tu zgadzam się z Tobą. Co do samej inspiracji jaką niesie intronizacja to mam do niej dwa podejścia. To drugie postaram się za jakiś czas opisać i ono z mistycyzmem ma już tylko luźny związek. Intronizację od strony racjonalnej postrzegam jako niesamowity przebłysk geniuszu.

  Niżej ciekawy link i uwaga co do mesjanizmu Polski ogłoszona przez dziwnego proroka

  W pierwszych słowach człowiek ten mówi :
  \\Módlcie się z Rosję i jego sąsiada ten naród który jest BRZEMIENNY !!! Jeden z jej sąsiadów jest Brzemienny- ciężarny\\\
  Zwróć uwagę , że one nie mówi o katastrofie, tragedii i dramacie ale pierwsze to Sąsiad Rosji jest narodem który URODZI !!! Katastrofa miała wskazać ten właśnie naród.

  http://gloria.tv/?media=76338
 • @jax
  Polska demokracja szlachecka była pierwszym i najbardziej demokratycznym ustrojem w nowożytnej Europie. Polska demokracja odzyska zawłaszczone wybory przez politykę i będziemy mogli spokojnie budować potęgę w XXI wieku.
  Pozdrawiam.
 • @Polonia
  Polonia
  Dziękuję za silne i ciepłe słowa. Piszę tak jak i Ty by przypomnieć i budzić. Chrześcijanie nie mogą chować głowy w piasek jesteśmy duchowymi orłami a nie strusiami, musimy być widoczni z daleka i tego się trzymajmy. Nie mamy lęków współczesnego bo mamy mocne, a raczej potężne fundamenty i na szczęście możemy je przypominać.
 • @goodness
  Najpierw trzeba zmienić konstytucję , w konstytucji zabezpieczyć prawa Polaków, chrześcijan i rodzin , oprzeć ją na fundamencie prawdy . Dopiero później można pokusić się o odpowiedzialną demokrację. To co mamy dzisiaj to usprawiedliwienie nierządu za pomocą mechanizmów demokratycznych. Taka pseudo-demokracja funkcjonuje na całym świecie. To długi temat ocierający się o absurd z tego powodu jeszcze go nie rozwinę. Kto przedrze się przez wszelkie podstępne zapory zwane dzisiaj demokracją, ten będzie rzeczywiście godny do tych zmian. Kto to będzie ? Może nie osoba a idea, a może właśnie , ktoś kto nas zjednoczy na polskiej drodze nie japońskiej, nie irlandzkiej i nie węgierskiej i nie libijskiej i nie amerykańskiej. Jestem przekonany o potencjale tkwiącym w naszym narodzie i znam wielu wspaniałych ludzi , którym niewiele brakuje by zmieniać ten świat w sposób jakiego świat od dawna nie widział.Są też ludzie genialni i mocni gdy oni się ruszą nic ich nie zatrzyma. Wielu z nich to urodzeni liderzy, zresztą zobacz sam ilu jest w koło Ciebie ludzi, którzy są nawet dla Ciebie autorytetami.
 • @Polonia
  Oczywiście :) zaglądam jest tam sporo inspirujących komentarzy zawierających informacje , które są często znacznie ciekawsze niż temat główny. Sam początkowo byłem bardzo sceptycznie, a wręcz krytycznie nastawiony do wielu z tamtejszych spraw, a szczególnie wizji. W zasadzie nie dowierzam im z powodu, który wskazałaś lecz dziwią mnie pewne sprawy i zastanawiają. Za to nie mam wątpliwości co do wizjonerskich pouczeń gdyż uważam, że ludzi trzeba pouczać , że robią głupoty. Co do tematu który poruszyłaś to człowiek piszący tamten tekst posługuje się rozumem nie wizją i poszukuje analogii. Natomiast źródła i narzędzia są już pomieszane, za to wnioski zaskakujące.
  Jedno jest pewne krucjaty są bardzo ważne bo modlitwa zmienia dosłownie wszystko.
  To kluczowy powód mojego sceptycznego podejścia do współczesnych proroków. Nic nie jest wykute w kamieniu.
  Ludzie dzisiaj wybierają jogę i medytację transcendentalną, a zapomnieli o mistycyzmie chrześcijańskim, nawet go nie szukają. Powstał paradoks : mamrotanie mantry z NLP jest skutecznym sposobem zmiany świata, a modlitwa to zabobon. Medytacja transcendentalna jest narzędziem kreującym rzeczywistość a medytacja chrześcijańska to głupota. Zaklinanie powodzenia przez lusterka , dzwonki i kratki feng-shui jest super , a odprawienie mszy w domu czy mieszkaniu to już nie do pomyślenia.
  Symbolika okultystyczna jest użyteczna w życiu codziennym a symbole chrześcijańskie to bałwochwalstwo.
  Rozkręciłem się trochę wybacz...
 • @jax
  Jestem bardzo skromnym człowiekiem, ale niestety okradany przez państwo, dekretem Bieruta. Chcę odzyskać własność lub, dostać uczciwą rekompensatę, gdy ujawnią się prawdzie autorytety. Pseudo demokracja, lub zła demokracja, którą podnosisz jest nazwą wprowadzającą w błąd wszystkich i nic nie znaczy. Właśnie takie nazwy i t. p. pozwalają omijać swobodnie prawdę o demokracji, którą stworzył Bóg. Fałszywe polityczne nazwy demokracji, pozwalają całym partiom politycznym, zawłaszczać powszechne wybory i poniżać świętą wartość narzędzi demokracji. „Najpierw trzeba zmienić konstytucję” - prawda, ale kto zmianę konstytucji może dokonać? Skład posłów politycznych, myślących tylko o własnej d……? Wzorem demokracji jest piramida, którą zaczął budować ŁŁ. Kontynuując prawybory net, jako równoległe wybory 2011 r. dla 133 posłów, reprezentujących wszystkie warstwy Polaków w demokracji, to konstytucję można zmienić prawidłowo, bo będzie 100% demokratyczna a nie 100% polityczna.
 • @goodness
  Masz rację i tu się zgadzam trzeba zacząć od ponownego definiowania, gdyż posługujemy się jako społeczeństwo terminami nie opisującymi już tego czym są te sprawy w istocie . Jak tu się dogadać?
  Nie będę tu teraz prawił o konstytucji bo jak napisałeś znasz jej bolesne skutki doskonale.
  Projekt Łazarza jest pierwszą próbą i to jednak dość udaną. Wskazała wszystkie słabe punkty zarówno projektu jak i systemu. To doświadczenie powinno być kontynuowane bo będzie nauką dla pozostałych ,po drugie statystyka jest taka , że większość wyborów odbywa się na skutek skracanych kadencji. Ruch powinien trwać dalej i robić swoje, zebrać siłę. Czas jest bez znaczenia. Podobnie filia węgierskiego pomysłu czyli Fides jest dobrym doświadczeniem.
 • @Jax
  Prawdziwa demokracja jest porządkiem cyfrowym i alfabetycznym.
 • @jax
  cześc koleżko.
  Jestes z armii ks. Natanka. Czy to ty jestes tym dwumetrasem z opaską na glowie?
  Dobrze, ze trafiles do tej jaskini pogubiencow.

  Co by ci tu jeszcze powiedziec, hym.
  Musimy zrobic Fides, by przekonac naukowcow, tam tez są ludzie Boży.
  Tej cywilizacji brakuje Fides/Wiary, rządzi Ratio. Rozum oszalal, bo gubi bez wiary. To orzel z jednym skrzydlem, nie poleci. Wy sie modlcie, my zadbamy o Prawdę. Paradygmatem ustrojowym ma byc Prawda i milosc, nie wolnośc. Z Prawdy i milosci wynika jeden wlasciwy porządek zasad, na ktorym buduje sie prawo i panstwowosc.

  Prawo musi wrocic do Jednej Prawdy, katolickiego namyslu nad Prawdą, wtedy ustaną kłotnie. Teraz ustroje oparte sa na herezji Lutra.

  Bestia zniszczyla Prawdę i zrodzil sie chaos, prawo multicentryczne, gdzie nikt juz nie wie, gdzie dobro gdzie zlo.
  Ten diabeł Habermas ze szkola frankfurcką, to ich herszt.

  No.

  A o bezpieczenstwie mi nie mow, bo oni nas tym szantażują. Karta Praw w Brukseli powoluje sie na wolnosc, ale kazdy jej punkt legitymizuje kontrole bezpieczenstwem. Zauwaz, że wszędzie kontrole, bo "terorysci" i trzeba nam zapewnic bezpieczenstwo, tymczasem to nas sie boja. Oplacamy sie tym bandytom na kazdym kroku. To samo w calym prawie.
  Prawo budowlane jest pokrecone, a to wszystko dla "bezpieczenstwa", by sitwy korporacyjne ( Bestia) wzraz z panstwem (nierzadnica) mialy wladze nad rynkiem budowlanym.
  Terror bezpieczniacki.

  Niech oni zadbaja o wlasne bezpieczenstwo, my sami zadbamy o siebie.
 • @jax
  Nie wiem czy sie zrozumielismy.

  Ja na razie kompletuje liste pomocnikow na przyszle wybory. Oni beda zbierac podpisy.
  Co do mojej pochopnosci, nie jest naiwna, jest wsparta solidnym doswiadczeniem i blyskawiczna intuicja, ktora sprawdzam rozumem.
  Mam niezle rozeznanie duchowe, chyba charyzmat.
  Co do antagonizmow, są bardzo pozyteczne, najszybciej czyszczą sytuacje i wyjawiaja slabosci. Szybko eliminuja blędy, ktore ujawnilyby sie pozniej, kiedy straty moglyby byc wieksze. Nie wiem jakiego agenta mogliby mi podeslac, bym go nie rozpoznala szybko. Mam dobra metode, mierzę sumieniem i wyczuciem teologicznym. Ta miara jest niezawodna, prawego sumienia nie da sie podrobic. Wiem tez po bialych plamach sumienia, gdzie byl grzech i nastapila slepota i jakiego rodzaju byl upadek. Naprawdę strach ze mna byc;-)))
  Agentura ma inne sumienie niz zwykly grzesznik, ono jest uformowane na innym paradygmacie, jest tak skomplikowane, ze odbiera sie go jak smierc duszy, jest nieprzejrzyste, chaotyczne, ślepe kompletnie, skupione na zmyslach zewnętrznych, zlo wniknęlo zbyt glęboko.

  Co do systemu prawa, nie ma sie co w niego wglębiac, bo oni jesli zechcą, znajdą paragraf, albo go stworza, albo sklamią.
  I dlatego najlepiej ich przyhaczyc od razu na Konstytucji, bo ona powoluje sie na Boga, wprawdzie nie mowi jakiego, ale to latwo logicznie wyłożyc, że na tego od Dekalogu conajmniej. Z Dekalogu tez plynie chrzescijanska logika, choc zydzi jej nie pojęli. Dowodzenie w sadzie bedzie wiec niepodwazalne i zrujnuje cale to oszukancze prawo, tyle, ze oczywiscie sprawa bedzie sie ciagnac i oprze sie o Trybunal. Co moze i dobrze. Zrobimy wielki raban w necie i moze w koncu naglosni sie to bandyckie prawo.
  To i tak musi sie kiedys stac, bo ten stan zawieszenia trwa zbyt dlugo i musi runac.

  Bronilismy tu Gorzynskiego, pisalam do Trybunalu , Rady Sądownictwa i poruszalam juz to. Oni sami wiedza, ze strasznie grzesza tym prawem.
  Wiem to, bo rozmawialam kiedys na Randkach internetowych z Sędzią Sądu Najwyższego. Poszedl zreszta do spowiedzi wtedy, ale znow widze, ze go świat porwal. Slabeusz.
 • @Polonia
  Podsunęłaś mi ciekawy pomysł i chyba wrzucę tu dwa słowa, jak skończę już pisać to nad czym pracuję sobie teraz. Kończę budowanie fundamentów tak by wszytko było jasne i pewne, a zaglądający tu czasem nie mieli wątpliwości co sobą prezentuję. Z okultyzmem , New Age czy innymi przejawami satanizmu i toczę boje już spory kawałek czasu. Ale psychologia katolika to skarb i to bezcenny lecz nie jesteśmy tego świadomi a uwierz mi to co w koło odbierają za naszą głupotę i słabość to w istocie szokujące droga ratunku dla duszy i umysłu.
 • @circ
  Na pewno się nie zrozumieliśmy lecz , proszę mi wierzyć jestem do tego przyzwyczajony.
  Czy się zrozumiemy, nie mam pojęcia. Nie szykuję się do zbawiania Polski czy do jej ratowania bo nikogo nie da się ratować na siłę. Mam proste cele i staram się je jasno formułować. Żeby ta jasność była pełna to mam świadomość, że to co dzisiaj budujemy nie znajdzie poparcia ani u hierarchii kościoła , ani w szeroko rozumianym społeczeństwie mimo , że to co głosimy jest proste, oczywiste, i bezpieczne. Nie mam zamiaru pogłębiać iluzorycznej bo wmawianej ludziom frustracji. Nie opieram się na charyzmatach , ani ich nie szukam gdyż w mojej ocenie są bez znaczenia wobec posiadania Chrystusa. Często natomiast charyzmaty są przedmiotem szkoleń charyzmatycznych czy kolejnych stopni wtajemniczenia, są też czasem przedmiotem przechwałek. Nie neguję tego ale to kompletnie nie moja domena tylko Ducha Świętego, któremu się zawierzam. W sprawach wiary interesuje mnie wyłącznie nauka Chrystusa, której poszukuję. Natomiast w sprawach, na które mam wpływ posługuję się rozumem. Nie szukam towarzystwa ani sojuszy lecz ludzi, z którymi mogę się modlić, rozmawiać , pracować , poznawać i bawić się gdy nam przyjdzie na to ochota lub wpierać w chwilach trudnych i to się do koła dzieje. Partia nie jest żartem lecz koniecznością. Choć zabrzmi to w kontekście powyższego paradoksalnie to wystrzegam się oszołomów gdyż nauczony doświadczeniem NIE biorę ich ciężarów na siebie. Pracy Fides będę przyglądał się z zaciekawieniem.
  Serdecznie pozdrawiam
 • @jax
  Bardzo dobry art, tym bardziej na czasie,że potrzeba w Polakach rozbudzić na nowo poczucie godności,ważności , niszczone skutecznie od wieków a zwłaszcza w XX wieku po dziś dzień. Wszyscy chodzą z dumnie podniesiony głowami, czy Niemcy,czy Francuzi,czy Rosjanie,czy Żydzi, tylko nam wmawiają poczucie "brzydkiej panny". Więc dziękuję!!!
  Jednak nie mogę przystać na propagowanie hasła "bandy czworga" . Sądźmy po owocach, a te jednoznacznie wskazują, że nie wszyscy są jednakowo źli. Musimy bowiem oddać sprawiedliwość tym ludziom, którzy sprawdzili się piastując władzę. Mam tu na myśli np.poselską inicjatywę Intronizacji P.Jezusa na Króla Polski, którą usłowali przeprowadzić posłowie PiS. Należy więc oddać szacunek ludziom, którzy się sprawdzili i nie wrzucać wszystkich do jednego worka wraz z jawnogrzesznikami.
  Jeśli ktoś się łudzi,że nowo powstałe ugrupowania będą wolne od niegodnych ludzi, to jest w błędzie. Zło potrafi świetnie przywdziewać skórę baranka by przedrzeć się do owczarni i nie ma takiej mądrości,która pozwoliła by to odkryć w 100% przypadków. Trzeba jednak budować jakieś nowe ugrupowanie ,a to trwa lata całe nim zyska społeczne zaufanie i oczyści się w przeciwnościach z miernot . Myślę,że jedyną wartością która łączyła Polaków zawsze była wiara i patriotyzm . Na tym fundamencie może powstać i dziś coś wartościowego.
 • @szach
  Cieszę się , że niektóre sprawy widzisz podobnie. Umiem uszanować Twoją wiarę w ludzi lecz wiary w partię u mnie nie znajdziesz . Dzisiaj PiS ma może piętnastu potencjalnych posłów , którym w tej ważnej sprawie mogę zaufać, lecz nadal nawet oni są zobowiązani dyscypliną partyjną więc innych rzeczy niestety już nie mogę być pewny.
  Proszę bardzo uhonorujmy dzisiaj ludzi należących do PiS którzy podjęli ten szlachetny i niewinny temat i na szacunek zasługują.

  Oto oni i chwała im i cześć !!!

  Artur Górski
  Sławomir Pipta
  Zbigniew Dolata
  Tomasz Górski
  Arkadiusz Czartoryski
  Zbigniew Kozak
  Arkadiusz Milarczyk
  Roman Czepa
  Tadeusz Woźniak
  Aleksander Chłopek
  Teresa Legiecka-Zielińska
  Jerzy Gosiewski
  Stanisław Szwed
  Grzegorz Tobiszewski
  Kazimierz Gołojuch

  TYLKO prawda nas wyzwoli !

  Na koniec ciekawostka z innej beczki dla zapaleńców nie badających dokładniej spraw lecz bazujących na swoich domysłach lub oczekiwaniach.
  Pytanie. Kiedy Marek Jurek poparł inicjatywę Intronizacji ? Hmmmm. – NIGDY.
 • @jax
  //Nie opieram się na charyzmatach , ani ich nie szukam gdyż w mojej ocenie są bez znaczenia wobec posiadania Chrystusa. Często natomiast charyzmaty są przedmiotem szkoleń charyzmatycznych czy kolejnych stopni wtajemniczenia, są też czasem przedmiotem przechwałek. Nie neguję tego ale to kompletnie nie moja domena tylko Ducha Świętego, któremu się zawierzam.//

  Charyzmat pochodzi od Trojcy, wiec Chrystusa i Ducha i Ojca.
  Wiem, ze rozmowa o charyzmatach jest niezręczna, moze wiec byc intuicja, choc to stanowczo za malo. Jestem artystą i moj talent tak mnie wycwiczyl, ze bez zewnętrznego natchnienia nie robię, bo juz probowalam i owoce byly marne. Rozum Bozy musi uznac prowadzenie Ducha, choc to niedowodliwe. Skoro Pan ostrzega, mowie jak jest. Wierzę Bogu w sobie bardziej niz sobie samej i jak pakuje sie w klopoty, to tylko wtedy, jak dzialam samym rozumem, ktory bez wiary i pomocy Ducha jest bardzo niedoskonaly,wrecz ślepy jak chodzi o planowanie dzialan wprzod. Rozum radzi sobie natomiast swietnie z analiza tego co juz sie stalo.

  //Nie szukam towarzystwa ani sojuszy lecz ludzi, z którymi mogę się modlić, rozmawiać , pracować , poznawać i bawić się gdy nam przyjdzie na to ochota lub wpierać w chwilach trudnych i to się do koła dzieje.//

  W tym celu tworzymy od roku Legion. On bedzie rowniez struktura sluzebną wobec Fidesu.
 • @jax
  za Jurkiem stoi WSI.
  Z tego co pokazuja znaki i rozmowy z nimi, są za Intronizacja, szukaja jednak innego lidera niz Jurek. Mielismy za malo czasu i kanapy byly pyszalkowate, ale chcialam ich polączyc, rozmawialam z wszystkimi prawie, ale chcieli isc sami i teraz maja co chcieli.

  Mowila mi Marysia, ze w Lodzi zalozyli sojusz Ojcowizny, Jurka, korwinowcow bez Korwina i Nowaka...i jak przyszlo pisac liste, poklocili sie o miejsca- znow pokusa okazala sie silniejsza. Zreszta zabraklo im podpisow.

  Jak mowil Daszyk, jak ktos nie godzi sie na losowanie miejsc na listach, nie nadaje sie do wladzy.
  Musimy miec ludzi, z ktorymi w ogole nie ma problemu jak chodzi o listy, ktorzy wrecz czuja sie niegodni.
 • @circ
  Dzisiaj opiszę to w skrócie a później wyraźnie i wielką literą .
  Nie zakładamy partii dla zabawy i nie robimy tego dla władzy. Dokładanie tak. Chcemy zmian lecz nie byle jakich. Sam osobiście mam naprawdę w nosie kto będzie na liście bo mnie tam nie ciągnie , do miejsc kpiny z urzędu, podstępu i zdrady, do parszywych kuluarów komunistycznego, syjonistycznego , liberalnego, UE czy innego nierządu. Sejm to miejsce skażone i skażeniem usankcjonowane. Nie dziwię się , że ludzie przekraczający progi „cyrkowej świątyni” pajacują zamiast pracować.
  Kogo posłać na ten bój ? Kto podoła ? To poważny dylemat a nie totolotek czy wyścigi. Jak widać wszyscy durnieją gdy ma spłynąć na nich ta wątpliwa łaska. Wydawałoby się zacni ludzie. To jest nie tak i to bardziej niż wielu sądzi.

  Wasza sprawa koalicji :
  Nie ma sporu gdy jest modlitwa , a więc i wasza grupa w tym bigosie nie modliła się razem. Czemu ? Bo przecież głupio się ot tak modlić pomyśleliście, ze trzeba negocjować. A zamiast trzy dni paplać było się te trzy dni modlić, a później powiedzieć tak i tak nie i nie.

  CEL FUNDAMENTALNY założenia partii dzisiaj jest prościutki i naiwny. Odciąć bezkarnych do tej pory hierarchów od sprawy Intronizacji. NIKT z kapłanów nie ma prawa agitować za lub przeciw statutowym celom partii. NIKT ! Ani biskup ani kardynał nie ma prawa namawiać mnie do głosowania na PO ani przeciwko PiS czy SLD czy innym. NIKT nie ma prawa atakować statutowego celu BRATERSTWA POLAKÓW jakim jest Intronizacja Chrystusa Zbawiciela na Króla Polski jako uhonorowanie chrześcijan. Nie ma takiego biskupa ani kardynała, który może sobie to prawo rościć. Cele pozostałe to właśnie to co pomału będę tu wkładał. Może dla kogoś te małe okażą się kluczowe ale wszystkie będą zrealizowane, bo inaczej po co to robić, do czego nasza praca? Natomiast ataki drobnicy nie są istotne bo ci zwykli ludzie są po prostu oślepieni, oszukani, uwiedzeni i zapatrzeni w hipnotyczne pudełeczka telewizorów.

  Proszę nie traktować nas jak konkurencji lecz jako kolejne środowisko do poukładania też się nie nadajemy, mamy swoje wyraźne cele. Nie zamierzam się ich wstydzić czy tańczyć kontredansów by coś wyskrobać tu czy tam. Bitwa o miejsca ? Proszę bardzo niech jednak przyjmą rózgę gdy będą próbowali robić głupoty, niech idą precz gdy zaczną mataczyć. Niech biorą wszystkie lecz niech ponoszą konsekwencje swej batalii i dadzą gwarancję , że nie zejdą o krok od PRAWDY . Nie ma takich polityków ? No cóż inni są nikomu nieprzydatni.
 • @jax
  Zaskoczyłeś mnie trochę, ale się z Tobą zgadzam, w ujęciu też.
  W treści i formie.
 • @jax
  Upieram sie tylko przy nazwie Fides i nie odpuszczę.
 • @circ
  Bo jak jest Wiara, jest braterstwo w wierze.

  a samo braterstwo Polakow, to wiesz jak jest.

  No i to, że to po łacinie i caly naukowy świat wie co to za slowo.
  Lacina i wiara to korzenie naszej cywilizacji.
  Jesteśmy bracmi w wierze, wszyscy katolicy roznych nacji.
 • @circ
  I żaden ksiądz na to slowo ręki nie podniesie, ani biskup, bo nasza wiara jasno wyłożona w Encyklikach. Ich wiara i nasza wiara to Jedno, chocby sie ktory wściekał, to nie przemoże, bo nie będzie walczył z wiarą.

  Rozumiesz, jaka w tym Moc?
 • @circ
  Tak rozumiem , lecz wiara jest darem i nie wie tego nikt kto jej nie ma. Rytuały nie świadczą o wierze stąd mamy wielu tak zawiedzionych lecz praktykujących katolików. Nie gorliwych nie zimnych lecz letnich i spełniających nakazy , nowomodne nowinki z biskupich edyktów oczywiście w imię posłuszeństwa. Podkreślam rozumem wiary nie ogarnie nikt i nikt jej sobie nie wymyśli bo ona nie podlega logice To JEST DAR DOSTĘPNY NIELICZNYM nawet wśród wierzących. Nawet kapłanów powinniśmy pytać wprost czy są zawodowcami na etacie czy kapłanami WIERZĄCYMI. Fides to często ich wstyd. Fides jest dla wybranych czyli nie dla wszystkich.

  Sama nazwa jednak biorąc pod uwagę polityczny charakter kojarzy się z Orbanem i drogą węgierską stąd ma łatwe do ataku punkty odniesienia. Przykład(zasłyszany): „Orban ma pochodzenie żydowskie i inne tego typu głupstwa bardziej lub mniej istotne. „ Atak na Fides jest łatwiejszy bo poparty obserwacją samego Orbana i jego Fidesz. Tu media będą czerpały z doświadczenia, i podobieństw i ataki będą skuteczniejsze o poważne doświadczenie. Nie mają czystej karty do rozpracowania lecz kartę i jej matrycę czyli pierwotny znany rozpoznawalny opluwany już , więc też i łatwiejszy do szkalowana obraz. Naśladowanie jest dobre gdy chodzi o czas i szybkie ruchy , lecz w sytuacji obecnej warto pracować nad nieznanym nikomu projektem samodzielnie. Po pierwsze zna się go wówczas doskonale po drugie można określić zawczasu ramy i teren potyczek, można celowo wystawić przynętę na, którą rzucą się medialne hieny te są zaś , łatwe do przewidzenia bo działają schematycznie. Są w klatce własnych manipulacji nad umysłami ludźmi i z tego należy skorzystać.

  Braterstwo jako aspekt narodowościowy jest faktem naturalnym ,ono jest istnieje i funkcjonuje mimo, że rodzina jak to się mówi nie jest zżyta ze sobą. Podkreśla wspólnotowy charakter i więzy krwi . Nazwa jest głęboko przemyślana i nie kojarzy się z niczym co media już znają. Jest drogą nową i to drogą Polaków. Nie ma być szablonem , sztampą obiecywanej drugiej Irlandii czy drugiej Japonii. MA być celem ataków . Proszę oto przykład jak brzmi sam typowy medialny zwrot .
  „ TVN ZAATAKOWAŁ Braterstwo POLAKÓW”
  Inny przykład : Braterstwo POLAKÓW odniosło SUKCES w sprawie nagannej wypowiedzi biskupa.

  Nazwa jest też wyraźną zapowiedzią programową zawartą w subtelnym przekazie. Lecz to są tak naprawdę rzeczy taktyczne i mniej istotne. Jest wiele innych ciekawych równie dobrych nazw.
  Logo to odniesienie do barw narodowych ,do naszych krucjat, do cierpienia narodu i Polski / pięć ran Chrystusa/ oraz do zwycięstwa wszak Krzyż Chrystusa jest zwycięski.
  Ten krzyż jako jedyny chyba symbol nie został zawłaszczony przez masonów i to mimo, że wydaje się atrakcyjny wobec ich kabalistyki. Odwrócony o 180 stopni pozostaje nietknięty. Zwykły krzyżyk po odwróceniu jest już na pastwie satanistów. Wymowa tego pięknego symbolu jest dla satanistów nie do zniesienia, a w tych barwach będzie nie do zniesienia dla wszystkich owładniętych obsesją antypolską i antychrześcijańską. Dzisiejsi żądając tolerancji i spokoju , sami okażą swoją furię , a zwalczający mowę nienawiści będą siać swoją pianę. To wyznawcy czyli lewacy, mono-seksualiści, lucyferyczni masoni , sprzedawczyki z kasę EU , syjoniści , liberałowie i nawet korporacje czy banki, rozmaitej maści anty -Polacy oraz wielu, wielu innych . Wszystko co prezentuje ten krzyż stoi w sprzeczności z ich doktrynami więc ten symbol jest też wyzwaniem. Dawidek nie fikaj Goliatowi ? Tu tkwi tajemnica wojny przeciwko bałwanom i legionom - narodom ich wyznawców . Mogą odstąpić wszak będą zgniecione, a ich spiski udaremnione. A jednak Braterstwo to też obowiązek krwi więc nie mamy ich zniszczyć lecz objąć współczującą opieką, dać szansę na odkupienie win i poprawę lub pozwolić pokonanym na odejście jeśli taką będą mieli wolę
  Amen
 • @jax
  //Fides jest dla wybranych czyli nie dla wszystkich.//

  Fides jest dla wszystkich, ale malo kto o tym wie. Fides zależy od pragnienia wiary, a to można rozbudzic, zarazic nim. Od JPII wielu sie zarazilo, jest mnostwo świadectw. My musimy zarazac i ta nazwa do tego wrecz prowokuje, przez wątpliwosci jakie budzi, ciekawosc, nierozumienie. To bylby narodowy namysl nad wiara, czym jest i jak ją miec. Ona też rodzi sie ze sluchania slowa, JPII przypominal, wczesniej mowil Vianney. To dla nas zadanie. Przeciez to najpilniejsza potrzeba cywilizacji rozumu. Bez tego nie ma powszechnego braterstwa, ale male, elitarne, naszym obowiązkiem jest pociągną pogubionych.

  Media sie tym udlawią, bo nie wiedza czym to jest.Jeśli napisza bzdury, ośmiesza sie natychmiast. Na tym polu przegraja sromotnie. Będą pytac, my bedziemy tlumaczyc, że wystarczy zapragną i poprosic, a nawet kolatac, a bedzie wam dane. To wielu zarazi, sprowokuje namysl, przeciez taki jest cel.
  Ze sie z Orbanem kojarzy, to swietnie. To nie nasladownictwo, ale braterstwo w Fides. Oni pierwsi wpadli i sie uciesza, że nie są w końcu sami. Zaraz inny narod sie obudzi i zalapie, że idziemy razem, w Jednej Fides. To bedzie najpiękniejsze wygranie wojny światowej od czasow Bitwy Warszawskiej.

  Wiesz co? Twoje rozumowanie jest logiczne, ale nie ma Ducha św.

  Przemyśl.
 • @circ
  Tego nie wiem ,bo nie mam większego pojęcia o Duchu Świętym ale bardzo mnie intryguje. O Chrystusie wiem też niewiele, i nie mam co ukrywać , że o istocie Boga nie wiem nic.
  Szaleństwem jest w tej sytuacji zawierzanie się Bogu więc …jestem szaleńcem.
  Z drugiej strony ludzie normalni , żyją w przeświadczeniu że wiedzą wszystko , a już na pewno dużo o świecie i wystarczająco dużo o Bogu. Nad tym zjawiskiem mogę pozostać w zdumieniu.

  Co do Fides to raczej jestem skłonny rozpatrywać skutkami jakie może przynieść kompromitacja Orbana. Zwykli ludzie nie myślą kategoriami takimi jakie Fides tu prezentuje oni jeszcze nie są gotowi na takie przemiany. Natomiast komplikacje w koło wzorca węgierskiego mogą , odbić się niekorzystnie na podobnym z nazwy i odnoszącym się do „bratanków” ruchu w Polsce. Nic więcej bo to może się stać ale nie musi lecz nie zależy od przezorności Polaków.

  Wiara jest dla wszystkich to prawda lecz nie wszyscy jej dostępują bo ona jest darem. Porwanie wiarą może nastąpić we wspólnej modlitwie lub modlitwie nad pouczanymi o Bogu ludźmi. Duch Święty jak napisano w Dziejach Apostolskich zstępuje na ludzi i rozpala ich wówczas ta łaska jest im dana.

  To co po ludzku nazywa się zarażanie wiarą to po prostu entuzjazm (emocje) . Opracowano całą technologię socjologiczną, krok po kroku zaplanowano jak można ludzi takim zapałem zarazić. Stosują ja menedżerowie , sprzedawcy , akwizytorzy, zarządzający pracownikami kierownicy, oczywiście media i politycy też mają swoich Tymochowiczów. Ona rozpala gwałtownie jakieś pożądanie, pobudza pewne pragnienia, zarażą tym stanem emocji. Czy to można nazwać wiarą ?

  Chcę wiary konsekwentnej i odpowiedzialnej , miłosiernej , wizjonerskiej i świadomej. Wiary w motylu i huraganie ,wiary w kropli i w oceanie. Jeżeli nie mam doznać takiej wiary to już lepiej zabierz mi Boże tę którą mi dałeś.

  Jest też inna wiara - przeświadczenie o wierze , które niesie przekonanie o słuszności czynów, niesie czyny w dobrej wierze, niesie wybory wyższej konieczności i mniejszego zła , niesie też chaos, nie patrzy w przyszłość i nie widzi skutków. Jedyne co widzi to nieomylności , pewność natchnienia, wieczność czynów i zbawienność swego własnego działania. Jeżeli mam doznać takiej wiary to już lepiej zabierz mi Boże tę którą mi dałeś.
 • @jax
  Widze wlasnie, ze bierzesz wszystko na rozum, i masz male "czucie" Ducha. Troche jestes niegotowy. Modl sie do Ducha św.

  //Co do Fides to raczej jestem skłonny rozpatrywać skutkami jakie może przynieść kompromitacja Orbana. Zwykli ludzie nie myślą kategoriami takimi jakie Fides tu prezentuje oni jeszcze nie są gotowi na takie przemiany//

  Nie wierzysz w Wiare. Brak ci jeszcze cnot heroicznych. Jak powyzej mowilam-modl sie do Ducha.
  Wiara to coś zbyt wielkiego i fundamentalnego w Kosciele, by kleska Orbana mogla jej zaszkodzic, ponadto Bog sprzyja Wierze. To na nim wrecz wymusza pomoc. Powiedzial w Psalmie ;- Spierajcie sie ze mną".
  Dar mozna wymusic na Bogu.
  //Duch Święty jak napisano w Dziejach Apostolskich zstępuje na ludzi i rozpala ich wówczas ta łaska jest im dana. //
  Duch sw sam z siebie nie zstepuje, ale na oczekujacych, niecierpliwych. Jak w Wieczerniku- czekali z pragnieniem, utesknieniem, siedzieli, nic nie robili tylko czekali na przyjscie. Umarli w czekaniu, wszystko inne w nich wygaslo-kto umrze, ten zyc bedzie. Nic innego nie chcieli sami robic, bez Jezusa. A potem tanczyli, jakby sie upili winem. Letni i wahajacy sie nie dostanie daru. Boga trzeba brac szturmem.

  Managerowie jak Lazarz zarazaja zapelem bez wiary w Boga.
  To oszusci. Takie zapalanie szybko gasnie, jak emocje.
  Zarliwa tesknota za Bogiem to co innego. I pewnosc, czyli wiara.
  Jak umrzesz, juz tylko desperacka pewnosc ze jest ci zostaje. I wtedy przychodzi Jego Łaska.

  Ty nie umarles, jeszcze polegasz na sobie, stad malej wiary jestes.
  No.
 • Bardziej na rozumie budujesz, niz na wierze.
  Jak nie popracujesz nad wiara, rozum wystrzeli w gore i popadniesz w pyche.
  Zgas go śmiercią, a wiara wzrosnie i nastanie harmonia i Moc Boża w tobie.
 • @circ
  Powtarzam
  Wiara jest dla wszystkich to prawda lecz nie wszyscy jej dostępują bo ona jest darem. Porwanie wiarą może nastąpić we wspólnej modlitwie lub modlitwie nad pouczanymi o Bogu ludźmi. Duch Święty jak napisano w Dziejach Apostolskich zstępuje na ludzi i rozpala ich wówczas ta łaska jest im dana.

  Dz 4
  (31) Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

  Dz 10
  (44) Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. (45) I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. (46) Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. (47) Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? (48) I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił jeszcze kilka dni.

  Dz 9
  (17) Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. (18) Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony.


  //Wiara to coś zbyt wielkiego i fundamentalnego w Kosciele, by kleska Orbana mogla jej zaszkodzic, ponadto Bog sprzyja Wierze. ///


  Duch Święty jest darem dla kościoła a nie dla rozgrywek narodowych. Duch święty nie promuje wartości narodowych lecz Chwałę Bożą. Duch Święty nie głosi ŻADNEJ INNEJ DOKTRYNY JAK TYLKO POZNANIE BOGA, ŚWIADCZENIE O BOGU , GŁOSZENIE BOGA i UWIELBIENIE BOGA.

  Dz 9
  (31) A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.


  OPOWIADANIE głupstw na temat innych to moim zdaniem nie jest doktryna Duch Świętego. A może się mylę ?

  Dz 6
  (9) Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. (10) Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał. (11) Podstawili więc ludzi, którzy zeznali:

  Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. (12)

  ///Wiesz co? Twoje rozumowanie jest logiczne, ale nie ma Ducha św. Przemyśl.///
  //Widze wlasnie, ze bierzesz wszystko na rozum, i masz male "czucie" Ducha.//
  //Nie wierzysz w Wiare. Brak ci jeszcze cnot heroicznych.//
  //Ty nie umarles, jeszcze polegasz na sobie, stad malej wiary jestes.//
  //Bardziej na rozumie budujesz, niz na wierze.//


  DUCH ŚWIĘTY i POLITYKA i WŁADZA ? FIDESZ ?

  Dz 8
  (14) Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, (15) którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. (16) Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. (17) Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. ……..
  ………(21) Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. (22) Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar. (23) Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości. (24) A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli.

  PRZYSZŁE PRAWA EUROPY i tarcza jako PEWNA wskazówka dla wszystkich.

  Dz5
  (27) Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: (28) Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? (29) Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. (30) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. (31) Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. (32) Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. (33) Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. (34)
 • @jax
  //Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.//

  A gdzie ja powiedzialam, ze nie?
  Haalo! Czy ty mnie slyszysz???

  napisalam;
  "Ona też rodzi sie ze sluchania slowa, JPII przypominal.."

  //DUCH ŚWIĘTY i POLITYKA i WŁADZA ? FIDESZ ?//

  Orban napisal w konstytucji "Boze, blogoslaw Węgrow". Uwazasz, że mu nie wolno, bo to "polityka"?
  Czy ty mozesz odczepic sie od wladzy i polityki?
  Dlaczego uwazasz, ze Orban robi polityke, a ty nie?

  //Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? (29) Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. //

  I Orban slucha bardziej Boga, niz ludzi. I my tez tak chcemy.
  I chcemy mowic do pogan jak Piotr, by wrocic tej cywilizacji wiare.

  Pojąc nie moge o co ci idzie.

  //Duch Święty jest darem dla kościoła a nie dla rozgrywek narodowych. Duch święty nie promuje wartości narodowych lecz Chwałę Bożą.//

  To czemu Piotr przemawial do pogan?
  I jakich rozgrywek narodowych? Przeciez modlimy sie na Chwalę Bożą.

  To ty, robiac Braterstwo Polakow dla sprawy Bozej, ograniczasz ewangelizacje do jakich nielicznych braci, ktorzy dostali Łaske Ducha.

  My modlimy sie o te Łaske dla innych i pouczamy ich, by sie nawrocili.
  To żle?
 • @circ Kto z nas jest Orbanem ?
  Piotr przemawia do Pogan niosąc TYLKO dobrą nowinę, a nie wolność narodową ani im ani Izraelitom.

  //To ty, robiac Braterstwo Polakow dla sprawy Bozej, ograniczasz ewangelizacje do jakich nielicznych braci, ktorzy dostali Łaske Ducha.//

  -"Tego nie wiem ,bo nie mam większego pojęcia o Duchu Świętym ale bardzo mnie intryguje. O Chrystusie wiem też niewiele, i nie mam co ukrywać , że o istocie Boga nie wiem nic."

  //Orban napisal w konstytucji "Boze, blogoslaw Węgrow". Uwazasz, że mu nie wolno, bo to "polityka"?
  Czy ty mozesz odczepic sie od wladzy i polityki?
  Dlaczego uwazasz, ze Orban robi polityke, a ty nie?
  I Orban slucha bardziej Boga, niz ludzi. I my tez tak chcemy.
  I chcemy mowic do pogan jak Piotr, by wrocic tej cywilizacji wiare.//

  -"Jest też inna wiara - przeświadczenie o wierze , które niesie przekonanie o słuszności czynów, niesie czyny w dobrej wierze, niesie wybory wyższej konieczności i mniejszego zła , niesie też chaos, nie patrzy w przyszłość i nie widzi skutków. Jedyne co widzi to nieomylności , pewność natchnienia, wieczność czynów i zbawienność swego własnego działania. Jeżeli mam doznać takiej wiary to już lepiej zabierz mi Boże tę którą mi dałeś."

  Czy ideowi komuniści nie oddawali i nie odbierali życia i z taką właśnie "wiarą" ?

  Hitlerowska przysięga NSDAP też odnosiła się do Boga , wiele innych dziwacznych przymierzy też.Nawet masoni mają swoje bożyszcze tyle, że bydle zwie się lucyper.

  Do czego i komu potrzebny jest jakikolwiek kult jednostki. Czy to Orbana czy Kaczyńskiego ? Obaj to doświadczeni politycy i mają wiele zadziwiających wspaniałych , porywających cech wspólnych. Spektakularne sojusze i mniej eksponowane finansowe, kamyczki.

  Czy podjąłem się krytyki Fides czy starałem się wesprzeć radą w punktach , które moim zdaniem mogły Fides zagrozić ?

  Tylko Prawda nas wyzwoli.
 • @jax
  //Tego nie wiem ,bo nie mam większego pojęcia o Duchu Świętym ale bardzo mnie intryguje. O Chrystusie wiem też niewiele, i nie mam co ukrywać , że o istocie Boga nie wiem nic.//

  Duch mowi do kazdego z nas, ale rozpoznaja go nieliczni, czystego serca. Nie widze go u ciebie.
  Co do "nieomylnosci" jest tu podobnie jak z odbiorem sztuki- jedni wiedza od razu, inni sie tego nie nauczą i patrza na pierwszych nieufnie, jak patrzyli na Jezusa. Judasz nie mial laski, a jednak mogl przyjac jego nauke bo nie niosla nic zlego i byla oczywista dla umyslu- przywiazal sie jednak do swoich koncepcji i szarpaly nim watpliwosci.

  Gdzie ja z Orbana zrobilam bozka? Moze ty szukasz bozkow i mierzysz swoja miara? a moze chcesz byc bozkiem? Orban zaczal cos waznego i to co zaczal jest istotne, nie on sam.

  Przypisujesz mi wiele roznych rzeczy, ale nie podajesz na to żadnego przykladu. Twoje zarzuty sa nietrafione i sa suma twoich urojonych lękow, nie faktow.

  Nazwa Fides nie obraza Boga, nie jest sprzeczna z Biblią, nie jest tez wytworem mojego rozumu. Przyszla mi na mysl w olśnieniu, ze wlasnie jest jedynie Mocna na dzisiaj i moze przyniesc nadspodziewane owoce, bo tak jej brak dzis, przeciwnie niz jakies braterstwo, ktore niebezpiecznie kojarzy sie z wolnoscia i rownoscia komunistow, jest dziwaczne i tu raczej mozna by sie Stalina dopatrzec.

  Nazwe Fides uzasadnia tak wiele okolicznosci, i tak laczy sie z Kościolem, papiezem, historia, filozofia wiary, ze nie sposob tego nie widziec. Jedynie ona ma MOC uzdrowienia cywilizacji.

  Nie widzisz, tego? coz, nie masz Ducha. Nic nie poradze. Twoje argumenty są kompletnie nietrafione.
 • Twoj gnostycki umysl coraz bardziej mnie niepokoi.
  Masoni bardzo logicznie argumentuja, ale poznac ich bląd po tym, ze nie ma w tym Ducha św. ktory objawia sie zawsze tym, ze jest odkrywczy na sposob, ktorego rozum nie wymysli. Fides jest takim novum, objawieniem, ze oto brak nam wiary, dlatego giniemy.
  Jestesmy bracmi w Fides, nie jakimis bracmi Polakami. Stalinem mi to jedzie i narodowym socjalizmem wlasnie, co ty mi zarzucasz, jest jakies sztucznie zmyslone.
  Jakies takie, sluzbowo specjalne, sowieckie.
 • @circ
  Przyznam też , że w sumie to zabawne gdy cytuję i po raz kolejny WKLEJAM ten sam tekst

  -"Tego nie wiem ,bo nie mam większego pojęcia o Duchu Świętym ale bardzo mnie intryguje. O Chrystusie wiem też niewiele, i nie mam co ukrywać , że o istocie Boga nie wiem nic."

  W odpowiedzi uzyskuję całą masę inwektyw mającą udowodnić , że :

  „nie mam większego pojęcia o Duchu Świętym”, „O Chrystusie wiem też niewiele”, „ że o istocie Boga nie wiem nic” .

  Czytanie ze zrozumieniem to nie mistyczny dar lecz umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. Wymaga tylko odrobinę czasu i skupienia.

  Nie jestem prorokiem, nie pociągają mnie charyzmaty, nie przypisuję ludziom takich czy innych darów, a już na pewno nie mnie oceniać działania sił wyższych na innych ludziach.

  Posługuję się tym co mam i na więcej nie liczę bo wierzę , że dostałem wszystko co Bóg chciał mi dać więc nie mam co marudzić, i jestem zadowolony Jego szczodrością. Jeżeli ON uzna za stosowne to Jemu będę zawdzięczał też to czego mi dzisiaj brakuje lub zabraknie w przyszłości.

  A że nie wierzę politykom czy to grzech ? Czy to grzech , że nie widzę powodu by ich naśladować ? Nie polskich i nie zagranicznych. Czy w końcu Politycy nie mówią o Bogu ? Nawet Tusk dzisiaj przemawiał z ołtarza a Hanka warszawianka udzielała się we wspólnocie charyzmatycznej i to ponoć objętej Duchem Świętym. Oczywiście są tu wielkie różnice lecz równie dobrze mogą być wielkie prowokacje. Wszyscy pięknie i to zawsze gadają lecz długoletnie doświadczenie polityczne niesie gwarancję splugawienia a nie czystości.
  Polityka nie jest dla mnie żadnym punktem odniesienia.

  Podkreślam nie neguje WIARY lecz rozróżniam przejawy i próby jej naśladowania. Nie przekonuje mnie naśladownictwo polityczne, a w tym kontekście FIDES wzorowany na dziele Orbana nim jest. Czy to jest wystarczające określenie stanowiska by wreszcie stało się jasne ? Czy gdzieś powiedziałem, że inni nie mogą czynić tego co czynią ? Każdy ma prawo do swoich błędów, pomyłek, upadków i jeżeli się przy nich upiera to powinien ich doświadczyć. Nikogo nie da się uratować na siłę. Wolna wola. Czy nawołuję do tego , żeby nie robić FIDS ? Wręcz przeciwnie widzę w nim bardzo pożyteczny ruch , w którym niektórzy ludzie w Polsce na pewno się spełnią, który daje wiele wartościowych sygnałów , który ma realne sukcesy polityczne na Węgrzech.

  Niezwłocznie rozwiążę problem nierozważnie podpowiedzianych przeze mnie rad, gdyż w swojej nieuwadze stałem się jak widzę problemem ludzkiego niepokoju. Proszę o nich w miarę możliwości zapomnieć i ich u mnie nie szukać. Moja niepotrzebna ingerencja miał podłoże w braterskim chrześcijańskim współczuciu.

  W ten sposób potwierdziło się powiedzenie : „Rada to niebezpieczny dar bo może zaszkodzić temu który ją odbiera i temu który jej udzielił.” Co prawda szkody nie było te lecz spory nie mają sensu.

  Proszę mi wierzyć, że cele mamy nieco tylko podobne lecz drogi niewątpliwe rozbieżne.
 • @jax
  //A że nie wierzę politykom czy to grzech ? Czy to grzech , że nie widzę powodu by ich naśladować ? Nie polskich i nie zagranicznych.//


  Widzisz jakąś roznicę między naśladownictwem, a poparciem udzielonym temu, kto dziala w Prawdzie?
  Wiesz co to poparcie? Slowo poparcie odnosi sie do konktetnych dzialan, nie calej osoby. Chrzescijanin ma obowiązek wspierac kogos, kto dziala w prawdzie, szczegolnie tego, kto w ten sposob opiera sie wspolnemu wrogowi.

  Widze, że twoja rola tu jest bardzo dwuznaczna.
 • @circ
  Szanowna Pani Liderko.
  Jakimś cudem dałem się wypuścić w tę zdecydowanie zbędną polemikę. No cóż zadział tu jakiś duch , przepełniony inwektywami i sugestiami stawiającego mnie w jednych szeregu ze Stalinem i Judaszem. Jaki to duch ? Nie słyszałem takiego „natchnionego” ponoć wezwania wobec chrześcijan i to do tego nieznanych sobie. Czy to jakieś wyzwanie do walki politycznej ? Nie interesuje mnie taka walka z chrześcijanami, a z resztą świata i z Bożą pomocą podołam. Natomiast ataki takich czy może podobnych przepełnionych dziwnym chaosem duchów nie są groźnie, nie są też warte uwagi, mogą być uciążliwe lecz nawet pies musi się wyszczekać, niech więc sobie wyje byle z oddali, może być nawet z węgierskiej puszty :
  Niech Panią Duch Święty otoczy opieką.
 • @jax
  Ty tu przywiłałeś ducha Hitlera .

  //Czy ideowi komuniści nie oddawali i nie odbierali życia i z taką właśnie "wiarą" ?

  Hitlerowska przysięga NSDAP też odnosiła się do Boga , wiele innych dziwacznych przymierzy też.Nawet masoni mają swoje bożyszcze tyle, że bydle zwie się lucyper.//

  Nie odnoszę się do jakiegokolwiek Boga. Katolicki Paradygmat wyłożyłam za nauką KK na blogu.
  Hitler nie odwoływał sie do katolickiego Kerygmatu, budował na ideologiach wynikłych z błędu Lutra.

  Znamy swoją Wiarę. To wiara papieży.
 • @jax
  Piękny film- dzięki :)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31