Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
109 postów 1363 komentarze

BÓG HONOR OJCZYZNA drogą pojednania środowisk patriotycznych

jax - Bóg , Honor, Ojczyzna to trzy powinności każdego człowieka. Obowiązek wobec duszy, obowiązek wobec prawdy i obowiązek wobec ojczyzny, harmonijnie tworzą fundament na którym powstaje bezpieczny ład społeczny Polski

Syjon poniżył Chrystusa, a Watykan uczynił to prawem.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Chrystus nie może być w Polsce uznany Królem gdyż jest to całkowicie sprzeczne z Konstytucją Liturgiczną ogłoszoną przez Watykan

 

 

Walka z ideą Intronizacji Chrystusa przybiera na sile , przeciwnicy a szczególnie masoni ukryci w Polskim Kościele Katolickim sięgnęli po mocne argumenty. Użyli do realizacji swoich planów  szczególnego prawa,  w którym można dostrzec bardzo wiele niepokojących zapisów. Pod koniec zeszłego roku na stronie Komisji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski pojawiły się bardzo istotne dokumenty. Stanowią one niejako usprawiedliwienie dla wprowadzenia niezwłocznych zmian w liturgii kościoła w Polsce.

MOTU PROPRIO-"Sacram Liturgiam" (2011-10-28 23:16:16) Pismo Apostolskie Ojca Świętego Pawła VI"SACRAM LITURGIAM"

//www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=88

 

W szczególny sposób budzący  zdumienie podkreślono w tym piśmie dwie rzeczy

Pierwsza sprawa to odwołanie się do Syjonu wyróżnione przez użyciu specyficznego odstępu między znakami. W ten sposób jako pierwsza rzuca się w oczy intencja tej publikacji.

 

Niecierpliwe wezwanie SYJONU

„To właśnie sprawia, że tak oddając część Bogu, który jest źródłem i wzorem wszelkiej świętości, umysły wiernych chrześcijan z nieprzepartą jakby siłą do niej się wyrywają i lgną, przez co też stają się w s p ó ł z a w o d n i k a m i ś w i ę t e g o S y j o n u .”

 

 

Niestety wcześniej w tym liście można znaleźć zapis odnoszący się do konstytucji liturgicznej.

 

Poniżenie Chrystusa zapisane w Konstytucji Liturgicznej

 KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ  (2011-10-12 00:27:17)

 //www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=104

  

8. Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako SŁUGA (?!) świątyni i prawdziwego przybytku. W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu hymn chwały. Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako nasze życie, i my razem z Nim ukażemy się w chwale.

 

Cała treść tego punktu konstytucji ma ukryte przesłanie odnoszące się wprost do planów budowy III Świątyni Jerozolimskiej, oraz do usprawiedliwienia wielu ustępstw zmierzających do unifikacji doktryny heretyckiej , katolickiej i judaistycznej. Budowa trzeciej świątyni  jest związana z utworzeniem super- religii zapis ten w pełni przygotowuje katolików do podporządkowania się nowemu rytuałowi. Świątynia ta ma być miejscem pielgrzymek wszystkich ludów świata, ale ma być też tronem antychrysta i źródłem ucisku dla całego świata.

 

 „Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy,”

 

Warto zwrócić uwagę , że Świątynia Salomona „prawdziwy przybytek”  nie ma znaczenia dla Chrześcijaństwa. Naszymi świętymi miejscami są przede wszystkim Miejsce Kaźni, oraz Grób Pański. Natomiast Syjon z jego III Świątynią jest bez znaczenia, lub ma raczej konotacje faryzejskie ,  obraźliwe dla Mesjasza. Pielgrzymka ma wymiar ziemski i tylko pozornie ma odniesienie do Nowego Jeruzalem zesłanego przez Boga, opisanego w Apokalipsie.

 

„gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako SŁUGA  świątyni i prawdziwego przybytku”.

 

W treści powyżej zawiera się cała istota poniżenia Zbawiciela zapisana w konstytucji. Jednocześnie ten wyrwany z kontekstu całego pouczenia tekst stanowi przyszłe usprawiedliwienie przed żydami i katolikami. W Liście do Hebrajczyków od początku mamy do czynienia z GLORYFIKACJĄ Chrystusa a owa służba jest nawiązaniem do proroctw  Starego Testamentu. Użyta w tym punkcie konstytucji  treść wyszarpana z całego Pisma Świętego stała się przewrotnym „fundamentem pojednania” judaizmu i chrześcijaństwa we wspólnym akcie "liturgicznym".

Czemu nie wskazano Chwały Chrystusa jaką św.  Paweł objawia  w pierwszym rozdziale  listu do Hebrajczyków?

  

"W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu hymn chwały."

 

W tak ważnym zapisie nie ma mowy o Trójcy świętej. Mamy Ojca i sługę i mamy duchy niebieskie . Nie jest to jednak zapis Trójcy Świętej Boga Ojca , Boga Syna i Boga Ducha Świętego ale..... brzmi nieco podobnie.

  

„Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa,”

 

Czy chrześcijanie wyczekują zbawiciela? Otóż my oczekujemy Chrystusa sprawiedliwego sędziego, który nadejdzie by sądzić w chwale. My już UZNALIŚMY akt zbawienia za dopełniony. W tym zapisie czyli OCZEKIWANIA ZBAWICIELA "uznajemy" podejście żydów, którzy zbawienia nie przyjęli i jak oni czyli z nimi (żydami) oczekują zbawiciela w świątyni Boga - w odbudowanej świątyni Salomona.  

 

„aż się ukaże jako nasze życie, i my razem z Nim ukażemy się w chwale”

 

Nowy testament ukazuje chwałę męczenników nie mówi o wywyższaniu w kontekście ukazania się w chwale razem z Mesjaszem,  natomiast przyjęcie mesjasza ma być Chwałą dla narodu wybranego dla Żydów , którzy zawsze kojarzyli  posłuszeństwo Bogu z nagrodami i wymierną chwałą. Stąd zwrot  „I MY RAZEM Z NIM ukażemy się w chwale”.

Nieoczekiwana zmiana miejsc

Kapłan w kościele Rzymsko Katolickim jest bardziej lub mniej godnym ale zawsze tylko  przedstawicielem Chrystusa.  Jesteśmy przyzwyczajeni do pojmowania roli kapłańskiej w ten sposób.

W punkcie 7 konstytucji warto zwrócić uwagę na pozornie bezpieczny zapis.:

 

 „Słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa”

To ciekawe odwrócenie gdyż zwykle to kapłan był określany jako przedstawiciel, namiestnik Chrystusa. Tu jest odwrócenie ról -  to Chrystus stał się  KAPŁANEM i to kapłaństwo uzasadnia  istotę misji Chrystusa.

Najważniejszą postacią w judaistycznej liturgii jest arcykapłan . Kto jest Arcykapłanem ?  

Sprawę wyjaśniają kolejne zapisy Konstytucji i niżej ten „arcyciekawy”. :

 41„Biskupa należy uważać za ARCYKAPŁANA (?!) jego owczarni. Od niego bowiem PONIEKĄD (!?) wywodzi się i zależy chrześcijańskie życie jego wiernych”.

Na co komu doniesienie do obcych nam kultów odprawianych w Świątyni Salomona ? Obyśmy nie musieli się o tym przekonać .

 

Po głębokim przemyśleniu sprawy zdecydowałem się pominąć inne zdumiewająco dwuznaczne zapisy Konstytucji. Jednak warto przejrzeć jej treści ostrożnie a nawet krytycznie w przewidującej postawie zagrożenia kościoła działaniami wielu sił, a szczególnie lucyferycznej  masonerii. Warto rozpatrywać wysoką niezależność biskupów umożliwiającą w pewnych okolicznościach działanie bez konsultacji ze Stolicą Apostolską.

 

CO PORADZIĆ ?

Wszystko co opisałem nie ma stanowić  powodu do szczególnej trwogi czy rozpaczy ale do mobilizacji i zdecydowanej określonej postawy.

 WYWYŻSZAJ CHRYTUSA !!!

Współcześni prorocy wyraźnie pouczają o pokorze wobec sakramentu eucharystii. W moim regionie pospolite stało się przyjmowane komunii na stojąco , z podniesioną głową , rzadkie jest przyklękanie. Gdy dwie lub trzy osoby przyjmą na mszy komunię w pozycji klęczącej to już jest wiele. Nie jest sztuką pokazanie, że coś w naszym kościele źle się dzieje , nie jest sztuką atak na złe sprawy i spiski. Sztuką jest danie temu zjawisku odporu.

Jeżeli przyjmujesz komunię na stojąco to zastanów się czy STOISZ PRZED KRÓLEM królów  I PANEM panów . CZY GDYBY STAŁ PRZED TOBĄ BÓG TO NADAL BYŚ TRWAŁ W TEJ  POZYCJI  CZY PADŁ JEMU DO STÓP ? Czy widzisz Chrystusa czy tylko odprawiasz rytuał z opłatkiem w tle ?

Jeżeli chcesz cokolwiek uczynić to klęknij gdy wszyscy stoją i ukorz się gdy to już nie jest „modne”. Walcz o godność Chrystusa zrób to swoją postawą , szacunkiem i pokorą. Wbrew pozorom to już nie jest takie łatwe- spróbuj od dziś nigdy nie przyjmować komunii inaczej jak tylko klękając. Wielu ludzi, którzy tak czynią  już przeżyło wielkie zaskoczenia, a czasem niestety nawet  upokorzenie.

 

Tematy powązane

 

Techniczna Analiza zmian liturgicznych -polecam

 

//www.youtube.com/watch?v=XtmZ8Tesb50

Sobowtór Pawła VI (głos , znamiona, punkty twarzy)

 //poznajmy-prawde.blog.onet.pl/Oszustwo-stulecia-Sobowtor-Pap,2,ID411218368,n

 

//niepoprawni.pl/blog/2053/dym-szatana-w-polskim-kosciele-katolickim-cz-i
//niepoprawni.pl/blog/2053/dym-szatana-w-polskim-kosciele-katolickim-cz-ii
//niepoprawni.pl/blog/2053/dym-szatana-w-polskim-kosciele-katolickim-cz-iii

 

 

 

//www.tldm.org/News3/impostor.htm

//www.chilhavisto.rai.it

//poznajmy-prawde.blog.onet.pl/Oszustwo-stulecia-Sobowtor-Pap,2,ID411218368,n

Jan Paweł I

 

//www.youtube.com/watch?v=UB3Sx--FFW4&feature=player_embedded

Golgota Beskidów - Poniżenie  Chrystusa

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmx6pBSRZOc

 

 

 

Świątynia Opatrzności Bożej

Opatrzność , rozumienie opatrzne to błędne pojmowanie. Termin Opatrzności Bożej  został wprowadzony do obiegu przez masonerię gdyż doskonale odzwierciedla podwójne znaczenie terminu. Pomaga "ukryć na widoku" akty deprawacji rozgrywające się wewnątrz kościoła, jednocześnie dezorientując chrześcijan.

 //pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia_Opatrzno%C5%9Bci_Bo%C5%BCej_w_Warszawie

 Oko opatrzności Bożej

//pl.wikipedia.org/wiki/Oko_opatrzno%C5%9Bci

 //forumzn.katalogi.pl/idea_%C5%9Bwi%C4%85tyni_Opatrzno%C5%9Bci_Bo%C5%BCej-t10757.html

 Ars, regia, masoni świątynia opatrzności:

//www.pardon.pl/artykul/764/sukces_masonerii

Inny zakakujący , wieloznaczny materiał ze strony komisji

 //www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=104

Jedno z wielu proroctw dotyczących niszczenia kościoła przez wewnętrzne masońskie siły.

 

//partenos.nowyekran.net/post/53709,ohyda-i-spustoszenie

 

Chrystus Królem ? Episkopat mówi zdecydowane  NIE

 

 

//idziemy.com.pl/kosciol/biskupi-przeciwni-idei-intronizacji-chrystusa/

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • czy
  powinno nas to dziwić od wielu lat wiecej nawet wieków Matka Boża w objawieniach od Quito po la salete i dalej ostrzega że u kresu czasu kościół zostanie zaatakowny od środka przez fałszywych pasterzy i opętanych przez demony seksu i chorych pożądań będą lekceważyć swojego prawdziwego pana itd itd to co widać to po prostu widomy znak tego że wielki finał zbliża się wielkimi krokami dla wiernych to zachęta by wytrwać i nie upaść tuż przed metą gdy Bóg nasz jest tuż tuż
 • jax
  Kościół jest od tego, aby roznosić ziarno nauki Chrystusa po świecie.
  Ziarno winno rosnąć na roli w okolicznościach miejsca, gdzie zostaje wysiane.

  Nie jest dobrze, gdy wraz ziarnem dostajemy instrukcję uprawy i to opatrzoną patentowymi zastrzeżeniami.
 • @bar-bara 09:11:12
  Nauki Chrystusa maja być w sercu; Biblię propagują protestanci i żydzi.
 • @armitage44 04:28:30
  Sprawa dziwi gdy dowiadują się o niej osoby niezorientowane w sytuacji.
  Te dawne orędzia zaczynają nabierać nowego wymiaru zwłaszcza wobec spraw ewidentnych i "ukrytych na widoku". Orędzia zaczynają mieć sens nie tylko mistycznego wezwania ale racjonalnej odpowiedzi na rzeczywiste całkowicie realne i otaczające nas zagrożenia.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:02:21 Religijne Monsanto ?
  Instrukcja jest i jest nią ewangelia gorzej gdy zaczyna się prowadzać jej cenzurę , jeszcze gorzej gdy wyrywa się jej fragmenty promując treści stanowiące bramę dla nowego siewu. "Instrukcja obsługi" dopuszcza pomieszanie siewu gdzie uznanym ziarnem siewców będzie kąkol.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:55:48
  Nauki Chrystusa maja być w sercu; Biblię propagują protestanci i żydzi.

  To nie jest prawda.
  Nasza żenująca , słaba znajomość Biblii jest nieustannie powodem frustracji gdy zetkniemy się z profesjonalnie wyszkolonymi (zaprogramowanymi) i odpowiednio wypranymi ze świadomości heretykami.

  Serce to za mało. Troszkę dziwi mnie Pańska pozytywna postawa wobec Intronizacji. W zasadzie ten akt może prowadzić do wyeliminowania pomysłu CP. Ale cieszy mnie, że w jakiś (niepojęty dla mnie) sposób nie jest Pan wobec sprawy obojętny.
 • @bar-bara Nie myśl sobie, że walczę z kościołem . Trwam w przekonaniu , że prawda nas wyzwoli.
  Eucharystia

  Nie przeczę etymologii słowa lecz ono nie określa formy.
  Kiedy powiem MODLITWA to nie oznacza, że masz klepać jakiś paciorek, ale nie oznacza że masz tego nie robić. Ty dla przykładu modlisz się czytając Biblię , są praktyki modlitwy psalmami , są też oczywiście "zwykłe paciorki" ale modlitwą jest też trwanie w Bogu nie opisane w sposób jednoznaczny.


  Czy sądzisz , że cytaty przepisy i reguły są rozwiązaniem ? Wskazówką owszem ale nie celem.

  Skoro naszym celem jest naśladowanie Chrystusa, a czasem nakazy szczególne "To czyńcie na Moją pamiątkę " to głupotą jest potępianie starania tych , którzy słowa starają się wypełnić.

  Co do proroków jest mowa że prorokować będą i "niegodni" niewolnicy i dzieci ale i mędrcy.

  Znak na niebie nie jest niczym zakrytym w Piśmie nie jest niczym niezwykłym czy można wątpić że się nie pojawi ponownie ?
  Ile razy widziałaś Tęczę ? Jak sama widzisz znaki łaski są będą i nie mają charakteru jednorazowej emanacji - to nie jest przypadek lecz akt powtarzalny i wiarygodny. Oceniasz Moc Boga i jego zdolność do powtarzania zdarzeń wielkich , pięknych i niezwykłych?


  Gorzej z tymi , którzy twierdzą , że wypełniają słowo Boga ale Tego NIE robią czemu bo w oparciu o Stary testament to po prosu niemożliwe, fizycznie choćby z powodu braku miejsca ofiarnego (III Świątynia Salomona)
 • @bar-bara 20:00:06 Czy już potrafisz się określać ?
  Zgadzam się i mieszanie w Objawieniu jest objęte klątwą. Co nie oznacza, że nie wolno fragmentów badać , odnosić do innych słów prorockich w tym starego Testamentu.

  Twoje podejście jest dla mnie zrozumiałe i nie neguję tego. Zgodnie z WŁASNĄ definicją prorokowania jesteś w swoim mniemaniu "prorokiem naszych czasów".

  Jednak odnosząc Twoje słowa do Biblii i biorąc pod uwagę uporczywe zapieranie się zapisom Pisma Świętego sądzę, że jesteś zwodzicielem, może i niezawinionym bo bez wątpienia nieświadomym i oszukanym ale jednak działającym w złej intencji.

  Pojawiłaś się tu sądząc , że zaczynam walkę z kościołem ? Błąd.
  Słowa się wypełniają same...

  Mat.10
  26 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!
 • @jax 19:07:04
  Trzeba przeczytać CP - tam jest wyjaśnienie kwestii Intronizacji.

  Oj, nie chce się tak trochę przyłożyć do zrozumienia tej idei, oj, nie chce. A bez tego - kto ją ma realizować?
 • Oczekiwałem dużej rzeczowej dyskusji na ten ważny temat!
  A tymczasem większość komentarzy tutaj rozsiewa Bar-bara, która(y) zdaje się po prostu śmiecić. Spójrz na ostatni komentarz, to brak szacunku dla rozmówcy!:

  //Co takiego mamy czynic na pamiatke?
  Na pamiatke czego?
  Co takiego czynisz na pamiatke?

  Piszesz:
  "... to głupotą jest potępianie starania tych , którzy słowa starają się wypełnić."

  Glupota jest NIE wiedziec co mamy czynic i dlaczego!
  Glupota jest czynic cos innego, niz nauczal Pan Jezus!
  Glupota jest czynienie czegos bezmyslnie, powtarzanie po kims (przywodcy religijnym) bezmyslnie!
  Glupota jest sluchanie czlowieka, zamiast/bardziej niz Boga!//

  Przecież sprawa jest oczywista, a tutaj taki komentarz - "odwracanie kota ogonem". To wygląda jak robienie mętliku pod ważnymi tematami na zamówienie.
 • @bar-bara 09:10:15 praiwe 100 słów zamiast jednego ? Albo albo. Zacznij się JEDNOZNACZNIE określać
  Zapytałem właściwie i proszę daj jednoznaczną odpowiedź TAK lub NIE.

  Wiem że wolałabyś zostać zapytana inaczej ale Ty wiesz o co pytam.

  Czy jesteś chrześcijanką ? TAK czy NIE ?
 • @Polonia 09:04:33
  Tak rozumiem co masz na myśli sam długo "biłem" się z myślami co z tym począć. Jednak uznałem , że w kontekście wojny z intronizacją , daty wstawienia tych treści nie są przypadkowe. To co wstawiłem to ledwie niewielki, maleńki ale kluczowy fragment ponurych wniosków, jakie z Konstytucji można złożyć.
  Przy okazji "dowiedziałem się" od Twojego "ulubionego" profesora, o zmianach w liturgii. Czytanie Pisma Świętego powinno stać się naszym powszechnym nawykiem a szczególnie Ew. św. Jana. Nie wiem czy jesteś to w stanie połączyć z tematem tego postu ale nie będę tego teraz dotykał,bo moja gorycz zmieniła by się w dosadną i cierpką krytykę. Nie ten kierunek.

  Co do Astany to znam temat , podobne centrum ma powstać w Australii oraz w Brazylii. Londyn już w tym kulcie jest zamknięty.

  Najbardziej dramatyczne będą, a w zasadzie już są okoliczności odbudowy III Świątyni Salomona. To dla nas największe zagrożenie duchowe i próba.
 • @bar-bara 10:02:52 Nie udawaj głupka
  Pytam jednoznacznie i KAŻDY normalny człowiek z przeciętnym, a nawet podstawowym wykształceniem potrafi na nie odpowiedzieć.

  Osioł potrafił klęknąć przed Chrystusem a Ty filozofujesz bijąc na głowę to Boże stworzenie.

  Nie wiesz kim jest chrześcijanin ? W Polsce każde dziecko to wie i pewnie w Norwegii też każde dziecko dało by jednoznaczną odpowiedź.

  Taka postawa jaką tu prezentujesz to wręcz podręcznikowy przykład wypełnienia Słowa.

  Mat.5
  37"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi".

  Dostajesz proste pytanie i "stajesz dęba"...To jest JEDNOZNACZNE przynajmniej dla mnie. Ta postawa upoważnia by gonić reprezentantkę zwodziciela na "cztery wiatry". Lepiej idź już sobie bo nic nie wniesiesz a tylko będziesz zwodzić na fałszywe tory, (jak zwykle z resztą).
 • @bar-bara 10:51:51 Książkę złego tu tworzysz? A miałaś napisać tylko jedno słowo TAK lub NIE.
  A skąd mam wiedzieć chętni się jednak dowiem, gdy wreszcie wydusisz z siebie odpowiedź.
  Odpuść sobie te heretyckie dywagacje.

  Paplesz jak "polski niemiec" co to po miesiącu pobytu w "dobrobycie" zapomina słów i pyta "jak to było po polsku". Po kilkunastu latach zapomina gdzie się urodził, a po kilkudziesięciu jest gotów dokonać najazdu na ten obcy kraj.

  CO Z TOBĄ ?
  Mat.5
  37"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi".

  Czy jesteś chrześcijanką ? TAK czy NIE ?
 • @jax
  Nie mam kompetencji i odwagi oceniać zmian soborowych w liturgii oraz tego, czy masoneria osiągnęła to, co chciała, ale chciałbym zwrócić Ci uwagę, że dokument, na podstawie którego wyciągasz swoje wnioski, został przetłumaczony i przygotowany niechlujnie. Choćby w pierwszym cytacie to, co nazywasz niecierpliwym wezwaniem Syjonu mamy "oddając część Bogu". Jaką część i czego oddajemy Bogu? Chodzi o oddanie czci, a nie części. W tekście nie są zaznaczone cytaty, więc nie widać, gdzie kończą się słowa Pawła VI, a gdzie zaczyna się fragment cytowanej Konstytucji Liturgicznej. Widać też niespójności między tymi dwoma polskojęzycznymi dokumentami - pismem Pawła VI i Konstytucją Liturgiczną - bo cytowane słowa z Konstytucji w samej Konstytucji są nieco inne, a przecież cytat powinien być wierny.

  Konstytucja zawiera odwołania do PŚ:

  "2 I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe
  ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
  przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża."
  (Ap 21,2)

  "1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga." (Kol 3,1)

  "1 Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach, 2 jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka." (Hbr 8,2)

  Jak widzisz, słowo "sługa" nie jest wymysłem Bugniniego, ale pochodzi z Pisma Świętego. Czy Pismo Święte poniża Chrystusa? Czy Watykan "poniżenie Chrystusa uczynił prawem" używając słów "sługa świątyni"? Trudno mi zgodzić się z takim twierdzeniem. Widzę to tak, że miłość przejawia się m.in. w posłuszeństwie, w służeniu, w ofierze, również miłość Syna do Ojca. Bycie sługą nie oznacza poniżenia.
 • @Poruszyciel 12:22:04
  Cieszę się, że wreszcie ktoś odniósł się merytorycznie do sprawy. Cytaty owszem są lecz zwracam uwagę iż NIE to jest istotą listu Pawła. Żeby podobnych niejasności uniknąć Paweł już na wstępie WYRAŹNIE się określił. Przeczytaj co list do żydów (hebrajczyków) głosi na wstępie.

  Wyrwanie z kontekstu i budowanie na przewrotności jest domeną masonerii.

  Inna sprawa to fakt bliskości podejścia ewangelisty Mateusza i św Pawła.
  Pouczenie do żydów opiera się na dosłownych odniesieniach do starego testamentu. Miałem przypadkowo okazję przeczytać rewelacyjny fragment Ezechiela w którym te pouczania prorockie dla żydów są zawarte. Jest tam nawet wzmianka o 30 srebrnikach (!).

  Co do treści i zmian liturgicznych to mam ponure odniesienie.
  Dla mnie to znak toczącej się wojny z ...Chrystusem Królem.

  Mogę wskazać te odniesienia prorockie opisujące Chrystusa w Starym Testamencie słowa sługa, kapłan, syn też tam są. Tyle że byłby z tego nie post ale książka. Ona miały być jasne dla żydów.

  Jerozolima jako miejsce pielgrzymek jest miastem na ziemi tu i ta właśnie tam ma zasiąść antychryst w świątyni i ją skala.

  Nowa Jerozolima jest niebiańskim darem Boga i zauważ czytając apokalipsę w niej NIE będzie świątyń. Zstąpi z NIEBA możliwe że to ponowne odniesienie do Chrystusa on też powiedział o sobie że jest Świątynią. Tego nie wiemy ? Oblubienica to kościół wszyscy W CHRYSTUSIE. Opis murów to może być opis pokoleń ,które ją budowały.
  Nadzwyczajne światło jest oczywiste i źródło wody podobnie.

  Natomiast miejsce ziemskie MIASTO Jerozolima to nie jest Jerozolima Nowa.
  My NIE zmierzmy do Jerozolimy. Nie ona jest celem naszej pielgrzymki nawet rozumianej drogi doczesnej (jako idea duchowa).
  Nie możemy tam dojść gdyż ona zstąpi z nieba -tego nie wywołamy swoimi czynami. My mamy prosty wybór wieść życie dobre lub nie i tylko to.

  Dziękuję jeszcze raz za pierwsze merytoryczne odniesienie i dzielną obronę prawdy . Z takich dyskusji rodzą się zwykle dobre , ciekawe oraz inspirujące wnioski. W końcu możliwe że coś odkryjemy bo to co się dzieje wypełnia to co się stanie. Decyzje sanhedrynu były wypełnieniem proroctw Starego Testamentu dzisiaj... możemy te znaki rozpoznawać.
 • @jax, @Poruszyciel
  Po przeczytaniu Twojej notki, Jax, byłem wczoraj w katedrze Poznańskiej.

  Usiadłem naprzeciwko mównicy, na której kładzie się Pismo do czytania. Sprawiała wrażenie wykonanej niedawno. Powierzchnia jest w kształcie książki, która wspiera się na ramionach orła. Orzeł stoi na księdze (?), z literami "A", "W". To wszystko wspiera się na i "wyrasta" wśród motywów roślinnych z - siedmioramiennego kandelabru żydowskiego. To mi otworzyło oczy.

  Podest, na którym jest ołtarz, jest szachownicą. 20 metrów za ołtarzem postawiono "tron", na którym zasiadał ksiądz prowadzący Mszę, a po jego bokach dwa krzesła dla ministrantów. Było to absurdalne - ksiądz odchodził od ołtarza tylko po to, żeby usiąść na tym tronie na parę sekund i zaraz wstać, by wrócić do ołtarza. Nie wywoływało to wcale wrażenia bliskości kapłana z ludem, jak miało być według II Soboru. Po obu stronach szachownicy ustawiono rzędami krzesła obrócone do jej środka oraz ławy z wysokimi rzeźbionymi oparciami (chyba też z daszkami). Tutaj zdjęcia:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Katedra_poznan002_szymonp.jpg/450px-Katedra_poznan002_szymonp.jpg

  http://gfx.mmka.pl/newsph/310574/381449.3.jpg


  Podobieństwo do TEGO wydaje mi się uderzające, czy to zbieg okoliczności?

  http://www.machadoink.com/MASONIC%20TEMPLE/Masonic%20Temple_SM.jpg

  http://www.mega.nu/ampp/www.bilderberg.org/masgrnd.jpg

  http://www.bilderberg.org/lodge.jpg


  Mszę Świętą spędziłem bez pokoju ducha. Z obawami, goryczą i smutkiem. Po mszy podszedłem do młodego - bodajże - kleryka, aby go spytać, od kiedy kapłan zasiada w tamtym miejscu "jak na tronie". Odpowiedział z łatwo wyczuwalną nutą agresji, że od Soboru Watykańskiego II-ego kapłan ma być zwrócony w stronę ludu. Kiedy spytałem, od kiedy ustawia się tak krzesła w katedrze, odpowiedział mi nerwowo jeszcze raz to samo.

  Wyczułem wyraźny zapach alkoholu z jego ust. To już drugi raz wyczułem zapach alkoholu od kogoś w Katedrze Poznańskiej, wcześniej od chłopaka zbierającego datki. Koszmar.
 • @jax 13:04:10
  To w obronie prawdy w tym temacie rozdzielmy dwie sprawy:
  1. nasze domysły na temat planów masonerii i tego co może się wydarzyć oraz co dobrego powinniśmy czynić, aby przeciwdziałać złu,
  2. nasze sądy na temat tego, co jest lub co wydarzyło się.

  ad.1 Ta kwestia nie podlega kryterium prawdy. Na podstawie istniejących przesłanek snujemy domysły, stawiamy hipotezy oraz na podstawie Objawienia i postawy Chrystusa wyciagamy wnioski, jak mamy postępować. Możemy postawić dwie różne hipotezy odnośnie przyszłości i one wzajemnie mogą być rozważane, bo nie ma dobrego sposobu na ich weryfikację. Możemy radzić się wzajemnie wobec problemu masonerii, jak żyć i czynić, i te rady też mogą być trudne do oceny, bo dopiero owoce, których jeszcze nie ma, pozwoliłyby ocenić ich wartość, ale nie można tych rad nazwać prawdziwymi lub nieprawdziwymi.

  ad. 2 Gdy wydajemy sąd na temat tego, co jest lub co zaistniało, musimy już ściśle trzymać się prawdy, czyli zgodności z rzeczywistością. Gdy piszesz "Watykan uczynił to prawem" - to poniżenie Chrystusa, to wyrażasz sąd, że jest prawo ustanowione przez Watykan i to prawo Watykanu poniża Chrystusa. Sugeruje to także, że Watykan jest jakimś podmiotem, który atakuje Kościół Chrystusowy obniżając rolę Chrystusa. To jest prawdą jeśli jest zgodne z rzeczywistością. Jak jest w rzeczywistości? Czym jest Watykan? Czym jest Kościół? Kim w nauczaniu Kościoła katolickiego jest Chrystus? Czym jest to prawo? Który zapis tego prawa pozwala na wyrażenie sądu, że Chrystus został poniżony?

  W swoim tekście podkreśliłeś słowo SŁUGA, a jak napisałem wcześniej to słowo jest wzięte z Pisma Świętego, w którym Chrystus tak właśnie jest nazwany. Pełne zdanie "„gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako SŁUGA świątyni i prawdziwego przybytku” podkreśla, że Chrystus znajduje się po prawicy Ojca, został wywyższony do tej samej pozycji co Ojciec, ma tę samą władzę, jest Bogiem w innej osobie. Słowo sługa nie zmienia tego.

  Mnie bardziej zastanawia to zdanie "Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy". Gdyby traktować Jeruzalem jako ziemskie miasto to faktycznie mamy poplątanie lub manipulację, ale mowa jest o liturgii NIEBIAŃSKIEJ w świętym mieście, św. Jan i Ty za nim napisałeś, że to Święte Miasto zstąpi do nas z nieba, więc nie chodzi o Jerozolimę jako ziemskie miasto. Jeśli Syjoniści twierdzą, że chodzi o ziemskie miasto to tutaj powinno moim zdaniem iść ostrze Twojego ataku, ale to według mnie nie ma nic wspólnego z poniżaniem Chrystusa przez Kościół katolicki, co zawarłeś w tytule notki.
 • @Poruszyciel 16:48:28
  Mądre.
 • @space 17:04:51
  Analogie są oczywiste i straszliwe w wymowie. "Trony" pojawiły się też w moim regionie, symbolika też jest koszmarna zwłaszcza w przejawach tzw. nowoczesnej sztuki sakralnej.
 • @Poruszyciel 16:48:28
  Nie chodzi o "moją prawdę" z tego powodu ucieszyłem się , że zająłeś nie tyle krytyczne co rozsądne stanowisko. To duch prawdy.

  Jest pewne że NIE dojdziemy do prawdy . Nie mamy takiego zasobu informacji. Natomiast mamy poważne przesłanki by zastanawiać się nad konsekwencjami pewnych zdarzeń.

  Niedawno usłyszałem, że w analizie tekstu biblijnego znaczenie ma każde słowo, liczą się też znaki, ale w dociekliwym badaniu znaczenie ma …przerwa miedzy znakami.

  Dla mnie szczególne znaczenie ma to czego się NIE powiedziało.

  Ile razy w konstytucji napisano o Chrystusie Królu ? Hmm....ani razu.

  Kilku innych rzeczy tam nie napisano, ale nie chcę jeszcze wszystkiego poruszać.

  Natomiast pod pozornie bezpiecznym tekstem i słusznie uzasadnionym w Biblii kryje się szereg niebezpiecznych furtek, które można z powodzeniem wykorzystać do ODPRAWIENIA niemal dowolnego RYTUAŁU.

  Co gorsza (w mojej ocenie) przewidziano, że kapłani mogą rozpoznać sprawy niepokojące i starać się w jakimś sensie przeciwdziałać i tę furtkę w konstytucji definitywnie zamknięto.
 • ZAGADKA trzy proste pytania.
  1. Który ewangelista /Mateusz, Marek , Łukasz , Jan/
  Zacytował słowa Chrystusa mówiące o nim samym

  //Ja jestem sługą mojego Ojca? Ja jestem sługą świątyni ? //

  2. Któremu ewangeliście Chrystus wskazał siebie jako sługę Ojca lub sługę świątyni ?

  3. Ile razy w czterech ewangeliach Chrystus został w taki sposób opisany?

  Czy znajdzie się ktoś kto wskaże takiego ewangelistę, czy w ogóle ktoś będzie chciał udzielić odpowiedzi ?

  Może wspólnie lepiej lub gorzej odpowiemy na to pytanie i dojdziemy do pewnych inspirujących wniosków ?
 • @jax 22:34:17
  > Nie chodzi o "moją prawdę"

  Mi też nie chodzi o "Twoją prawdę" tylko o prawdę. Zdefiniowałem, czym ona jest. Prawdą jest zgodność naszego umysłu z rzeczywistością. Każdy sąd, który wygłaszasz może być ukazaniem prawdy lub spuszczeniem zasłony fałszu.

  > Jest pewne że NIE dojdziemy do prawdy . Nie mamy takiego zasobu informacji.
  > Natomiast mamy poważne przesłanki by zastanawiać się nad konsekwencjami pewnych zdarzeń.

  To zależy, o czym prawdę masz na myśli. Prawdy w drobnych sprawach jest dojść łatwo, a w wielkich sprawach i utajonych jest dojść trudno. Założenie, że prawdy nie poznamy podważa sens naszej rozmowy, dlatego nie zgadzam się z tym poglądem. Zawsze jednak należy w poznawaniu prawdy wychodzić od tego, co realne, od rzeczywistości.

  W moim poprzednim komentarzu skupiłem się na głównej tezie Twojej notki, że Watykan uczynił prawem poniżenie Chrystusa. Przytoczyłeś fragmenty pisma Pawła VI i Konstytucji o Liturgii Świętej. Ja czytam te fragmenty i w tekście nie widzę tego poniżenia Chrystusa. Ani słowo SŁUGA o tym nie świadczy, ani Jeruzalem, w którym zasiada Chrystus po prawicy Boga Ojca nie jest ziemskim miastem, tylko królestwem niebieskim. Sam przyznałeś, że ta Jerozolima zstąpi do nas z nieba. Dlatego pytam się, gdzie jest to poniżenie Chrystusa?

  Teraz piszesz, że tekst tej konstytucji jest pozornie bezpieczny, a ważniejsze jest to, czego nie napisano. Jest to trochę niespójne z tym, co widzę w treści Twojej notki - "W treści powyżej zawiera się cała istota poniżenia Zbawiciela zapisana w konstytucji". Dlatego jestem zdezorientowany, czy to prawne poniżenie Chrystusa przez Watykan ma miejsce w cytowanych przez Ciebie fragmentach konstytucji, czy tych rzeczach, o których w niej nie napisano. Jeśli to drugie to znaczy, że poniżenie polega na tym, że kiedyś było coś napisane, co wywyższało Chrystusa, a teraz tego nie ma, czyli Chrystus został poniżony. Czy dobrze to rozumiem? Jeśli tak, dobrze byłoby pokazać, co zostało usunięte.

  No i nurtuje mnie jeszcze sprawa, przez kogo Chrystus został w prawie poniżony? "Syjon poniżył Chrystusa, a Watykan uczynił to prawem". Czy pisząc Watykan masz na myśli Kościół katolicki, czy Sobór Watykański II, czy Papieża, czy jeszcze coś innego?

  O tym, że masoneria walczy z Kościołem z zewnątrz i od wewnątrz, nie musisz mnie przekonywać. Próbując zrozumieć, jak ta walka przebiega, chciałbym jednak bazować na faktach i na ich podstawie wyciągać wnioski. Dlatego dociekam, gdzie faktycznie ma miejsce to poniżenie Chrystusa.
 • @jax 00:16:00
  > ZAGADKA trzy proste pytania.

  Jeśli już sprawdzałeś i znasz odpowiedzi na te pytania, czy nie prościej podać odpowiedzi? Czy ma to związek z poniżeniem Chrystusa?
 • @Poruszyciel 01:07:56
  //Jeśli już sprawdzałeś i znasz odpowiedzi na te pytania, czy nie prościej podać odpowiedzi? Czy ma to związek z poniżeniem Chrystusa?//

  Nie jest sztuką zjeść za kogoś jabłuszko tylko jak mu później opowiedzieć o tym smaku ?

  Czytanie to ponoć zanikająca sztuka , a co powiedzieć o czytaniu Biblii przez ...katolików ?


  WATYKAN

  W linkach do tematów powiązanych wskazałem kontrowersje wobec osoby Pawła VI trudno więc powiedzieć , że poniżający akt został zatwierdzony przez prawnie ustanowionego PAPIEŻA za to są przesłanki wskazujące na OSZUSTA. Skoro nie papież to kto ? Watykan jest zasłoną za, którą kryją się zarówno uczciwi , bogobojni oraz myślący o chwale Chrystusa kapłani. Ci w swojej naiwności mogą dopuścić postawę jaką prezentujesz swoimi pytaniami (NIC zdrożnego w tekście biblijnym).
  Są tam jednak co przyznałeś masoni - pokręceni profani, którzy NIE uznają chwały Chrystusa. Syjon masońska lucyferyczna doktryna dąży do poniżenia Chrystusa. Jak wykorzystać tekst Biblii by Chrystusa poniżyć ? Dwie drogi.
  1/Wykorzystać obelgi żydów kierowane do Jezusa.
  2/Zmienić sposób Jego postrzegania z Pana panów I Króla królów na SŁUGĘ, Z syna Bożego na ...sługę świątyni.

  Obydwie drogi są ściśle związane z pouczaniem żydów. I tylko w naukach wobec żydów apostołowie powoływali się na Izajasza gdzie prorokował on o słudze ale i Mesjaszu , o chwale ale i cierpieniu.

  Powiązanie Syjonu z żydami jest oczywiste ale cel Syjonu wobec żydów jest zwyczajnie zgubny. Dezorientacja jaka się dzieje wobec RADYKALNEJ zmiany podejścia do pojmowania roli Chrystusa i tym samym sposobu pouczania o Nim jest bardzo niebezpieczna. Tym bardziej że Chrystus zostanie sługą obmywającym stopy (symbolicznie) a Biskupi NIE będą najmniejszymi wśród ludu /np.trony arcykapłanów/. Dysonans spowoduje poważne zwątpienie , a dysonans postawy wobec głoszonej nauki odsunie wiernych od kościoła.

  Pytasz o PONIŻENIE CHRYSTUSA?

  Czy każdy przykład biblijny jest święty bo jest w Biblii zamieszony, czy fakt jego opisania stanowi powód do naśladowania ? Nie gdyż są szczególnie w Starym Testamencie akty wręcz straszliwe (profanacja, zabójstwa, kazirodztwo). Stąd pojmowanie słowa MUSI odbywać się w świadomości otoczenia, okoliczności oraz CELU i KIERUNKU przekazu.
  Żydzi dosłownie żyli Biblią , a skoro miał przekonać żydów to odwoływał się do przykładów które w Biblii im współczesnej były dla nich oczywiste albo przez ukierunkowanie na proroctwa stało się ODKRYWCZĄ inspiracją (szczególnie Izajasz ).

  NIE JESTEŚMY ŻYDAMI

  Dla nas historycznie nauczonych obrony ORĘŻEM ojczyzny , honoru i wiary, te biblijne mowy kierowane do żydów ale też ich odpowiedzi , słowa oraz postępowanie są praktycznie "stracone" i OBRAŹLIWE.

  Jestem przekonany , że Biblia nie została napisana by ją paplać ale zgłębiać. Dla mnie jest źródłem poznawania Chrystusa i nauki o Nim, ale i o okolicznościach. Bez tej wiedzy będziemy zawsze za pomocą Biblii wprowadzani w błąd.

  Tylko czy znamy biblię czy choć staramy się ją poznać czy też właśnie zasypiamy w rytm "sercowej" kołysanki o tym, że wystarczy tylko......
 • @jax 09:35:10
  > Pytasz o PONIŻENIE CHRYSTUSA?

  No tak, pytam o nie, bo to jest tytuł notki. W jej treści piszesz, że poniżenie ma miejsce w tekście konstytucji liturgicznej przez użycie słowa "sługa". Potem napisałeś, że jej tekst jest ok, ale ważnie, czego w niej nie napisano. Temat, czego nie napisano przemilczałeś i tłumaczysz teraz to poniżenie biblijnym życiem żydów i koniecznością pojmowania słowa w świadomości otoczenia, okoliczności oraz celu i kierunku przekazu. To, że żydzi walczą z Chrystusem i chrześcijaństwem, jest dla mnie jasne. Robią to od wieków. Jednak chyba nie to jest tematem Twojej notki.

  Zaczynam rozumieć Twoje zdanie "Jest pewne że NIE dojdziemy do prawdy". Poznanie prawdy wymaga uporządkowanego myślenia, a w wyjaśnianiu tego tytułowego poniżenia brakuje porządku, albo nie potrafię go dostrzec. Podajesz jednak tajemniczo, że wielu spraw nie chcesz jeszcze poruszać, są Ci znane furtki w konstytucji, zadajesz dodatkowe zagadki, a ja nadal nie wiem takiej prostej rzeczy, czym jest Watykan w Twoim tekście. Ja bym nie chciał emocjonować się samym poszukiwaniem ukrytych skarbów templariuszy tylko zwyczajnie poznać sprawy, jakimi one są.
 • Nowe Jerusalem
  Mówiąc o Nowym Jerusalem, to, to na pewno nie będzie Jerozolima. Wierząc w objawienia Fatimskie, Nowym Jerusalem może być Polska, nie mówie że będzie, ale Polska jest szczególnie umiłowanym krajem przez Matkę Bożą i Jezusa.
 • @Poruszyciel 11:10:03
  Dziękuję za krytyczne i naprawdę rzeczowe podejście.
  Szkoda że nie zadałeś sobie trudu by zapoznać się dokładnie z materiałami i źródłami wówczas, jestem o tym przekonany mając na uwadze Twoją dociekliwość , sam byś rozpoznał wiele "furtek".

  Dobrze wrócę do początku.
  Czym jest Syjon wyjaśniłem e poprzedniej notce. Dla skrócenia wywodu przyjmijmy że utożsamiam go z masonerią.

  PONIŻENIE CHRYSTUSA
  Poniżenie Chrystusa polega na podejściu do Chrystusa w sposób przeczący ewangelii. W sposób lucyferyczny. Szatan wystawiając Chrystusa na próbę chciał go poniżyć czyniąc z Chrystusa swego poddanego a więc SŁUGĘ.

  Nowy Testament jest Apoteozą i Gloryfikacją Chrystusa
  TYLKO jeden raz w Nowym Testamencie pada sformułowanie ''sługa świątyni" . Trzeba było niezwykle przewrotnego przeszukania tekstu by na nim skupić Liturgię . Ona natomiast jest wynikiem Wyłącznie Nowego testamentu. Ofiary i Zmartwychwstania. Nasza liturgia Jest osadzone w nowym testamencie . Tak czy nie ? Centrum liturgii obraca się do koła eucharystii - męki i ofiary pańskiej - Zbawienia.

  Stary testament prorokował lecz zwrot do starotestamentowego podejścia jest krokiem wstecz. Uczynienie z tego Istoty liturgii jest w istocie jej zaprzeczeniem. Jest powrotem do czegoś czego nie było a co ma się wydarzyć.
  Poniżenie ma dwa aspekty
  1/ lucyferyczne dostosowanie Biblii /przez jeden i to JEDYNY zwrot/ do poniżenia boskiej natury Boga Jezusa do Sługi / świątyni w domyśle synagogi/
  2/ Zaprzeczając Zbawieniu bo zapowiedziany proroctwami sługa MIAŁ dopiero wykonać misję Zbawienia. W to wierzą żydzi , zaś masoni chcą przywołać antychrysta, który w istocie będzie służył ich celom.

  Czy nie zastanawia Ciebie , że użyto tego właśnie unikatowego zwrotu?
  Czy gdyby użyto innego zwrotu dajmy na to "sługa obrzezanych" to był byś bardziej czujny?

  Na razie tyle w tym wątku.
  Nie napisałem że konstytucja jest bezpieczna ale że pozornie jest bezpieczna i takie wrażenie tylko wywołuje.
  Uzasadnienia / przypisy/ tam wskazane owszem są bez zarzutu bo odnoszą się do Biblii więc naiwnie można sądzić że jest o'k ale tak nie jest.

  Czy sądzisz , że w tym jednym zwrocie zawiera się istota i pełnia Chrystusa? Skoro tak to bezwzględnie należy porównać to do słów jakich Chrystus o sobie sam używał i jak o sobie dawał świadectwo.


  Paweł nie miał kontaktu z Chrystusem i pouczał tak jak potrafił , a że był Szawłem gorliwym wcześniej żydem używał analogi żydowskich.

  Czy Syjon nie poniża Chrystusa , czy masoni sami służący lucyferowi nie chcą by i Chrystus pełnił rolę sługi ?
 • @Juubei 12:19:04
  Jest coś w tym co mówisz i wiele wskazuje że ten zwrot ma wiele płaszczyzn i wiele wymiarów. Sam fakt, że to z Polski (oficjalnie) pochodzi 80% współczesnych żydów daje wiele do myślenia. Czy powinniśmy się tego bać? Zdecydowanie nie bo WIEMY z Biblii, że to oni się ugną i uznają Zbawiciela - to oni będą wzorowymi chrześcijanami.
 • @bar-bara 12:35:04
  To nie jest interpretacja, ale słowo z objewienia Fatimskiego.
  "Przez cały kontynent będzie przechodzić ogień i huragany a fale oceanu wyleją się na urodzajne doliny Kalifornii. Zanim przejdzie strach i panika z trudem opanowana w czasie bombardowania, gdy cały świat zacznie z trudem swoje rany, tam jeszcze długo będzie trwać rozpacz i brak jednolitej władzy. Amerykanie zrozumieją wreszcie, ze dolar nie jest jedynym celem życia a bogacenie się nie daje bezpieczeństwa w życiu. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którym gardzili. Polacy, jeżeli możecie wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Bożej Królowej Polski. Ale i tam gdzie zamieszkujecie nie załamujcie się nieście ratunek i otuchę. Bądźcie braćmi wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ziemie ocali i da błogosławieństwo i pomoc, wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski, który pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomoc wracajcie. Praca czeka na was. Ale kto liczy na karierę na wzbogacenie się niech nie wraca. Kraj Królowej polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym, biednym, lecz w pierwszych dniach odrodzenia potrzebna będzie pomoc gdyż wielkie masy ewakuowanej ludności przemieszczając się będzie na ziemiach polskich. Pomoc powinna być szybka, ofiarna, później już nie będzie potrzebna. Kto powróci natychmiast, wtedy bramy polski otworzą się i uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym? A wiec uklęknijmy do modlitwy i złóżmy ręce na krzyż, aby głosić światu najpiękniejszą z modlitw i jedyna, która może uchronić świat. Królowo Świata, Pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczka, nadziejo, bądź nam miłosierna. Amen. "

  Nie jest tu dosłownie powiedziane że Polska będzie nowym Jerusalem, ale jest powiedziane że Polska jest Krajem Maryi, i z tego też to można wywnioskować.

  "Polska tym razem zostanie oszczędzona, będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie potężniejsze, silniejsze, wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata. Będzie ustrój, który wytworzy nowe prawa, który poprowadzi ludzi poprzez zwrócenie się do Boga i poddanie się Jego prawom danym ludzkości. A pierwsze z nich, żebyście się wzajemnie miłowali. Polska w granicach swoich realizować będzie prawa Boże, gdyż dosyć znana z krzywd, niesprawiedliwości zbrodni, bezprawia i nieludzkości. Zbuduje nowy dom, dom braterstwa dla wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matka, nikogo nie odrzuci, nie potępi, przygarniać będzie, nieść ochotnie pomoc i opiekę. Będzie jedyną ojczyzną wszystkich, co ja znają, kochają jej tradycję, historię, wiedzą, ku czemu dąży, jak i tym, którzy ślepo żyli, powinni oni zrozumieć jednak prawdę. Jako matka prawdziwa zwraca się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec, przygotować i pomoc. Straszliwa wojna przyniosłaby światu zagładę, gdyby nie Miłosierdzie Boże. Ono ześle kataklizmy o tak wysokiej sile i grozie działania, aby mogły zagasić wojnę. Przyjąć należy w pokorze i ze zrozumieniem klęski, które za winy ludzkości nadchodzą. Jeżeli się ludzie nie zmienią, nie zaprzestana zbrojenia, nie ustąpi nienawiść, egoizm, pycha, wyzyskiwanie drugiego, wywyższanie się nad słabszymi narodami, okazywanie dla nich pogardy zamiast pomocy i opieki, spadnie na nich wielka kara. Polska jednak będzie ostoją słabych. Na niewielkie i pyszne narody nadchodzi sprawiedliwość, ponieważ biała rasa miała więcej siły i władzy a starała się ja wykorzystywać na wyniszczenie i wykorzystanie innych. Sama wiec będzie zniszczona najbardziej. Sprawiedliwość Boża jest zezwoleniem na to, aby przed obliczem Boga skutki ludzkiego działania wróciły działającym. Najbardziej zniszczone będą Niemcy, gdyż trudno ocalić jednostki jak winny jest naród. Ostrzega się wszystkich Polaków mieszkających na ziemiach niemieckich, jeżeli ocaleją z wojny, zgina w falach morza, które zaleje prawie cały kraj. Nad Niemcami użyta będzie broń jądrowa, ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostały wszystkie żywioły. Wszystkie siły przyrody wykorzystywali Germanie, aby niosły śmierć uwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się dolina śmierci. Wielkie miasta zmienia się w popiół i dym, które zmyje fala morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu a fale wywołane przez ruchy ziemi przejdą potęgą dotąd nieznana. Zwala się na wybrzeża Europy, wpłyną w głąb lądu, zaleją ogromne połacie ziemi, zatopią na zawsze wiele portów i krajów nisko położonych takich jak Holandia, Dania czy Portugalia. Tragedie przeżyje Szwecja południowa i Anglia. "
 • @bar-bara 13:11:06
  Wiesz w Piśmie Świętym jest również napisane że będzie tylko 144000 które trafią do nieba. A co z resztą ludzi? Świadkowie Jehovy, wierzą w to dosłownie, a ja nie uważam że można to brać do końca dosłownie.
 • @bar-bara 13:11:06
  Stary i Nowy Testament jest wyznacznikiem naszej wiary, i poucza nas jak mamy postępować, ale to nie znaczy że Bóg, jako nasz Ojciec nie poucza nas ciągle. Czy uważasz że gdyby nie było objawień Maryjnych to by było tyle samo dusz poświęconych Bogu, tyle było nawróceń? Ja nie sądzę, choćby z tego względu że osoba niewierząca, nie uwierzy tak po prostu, taka osoba potrzebuje dowodu na istnienie Boga, takiej osobie nie wystarczy Pismo Święte żeby uwierzyła, jej potrzebne jest coś więcej, objawienie, cud, świadectwo. Objawienia nawołują do nawróceń, i nie są odstępstwem od Pisma Świętego. Objawienia ostrzegają nas, że jeśli dalej będziemy kroczyć szeroką ścieżka zatracenia, to Bóg jako dobry i sprawiedliwy Ojciec nas ukarze abyśmy powrócili w jego ramiona pełni pokory, i byśmy na nowo żyli zgodnie z Jego Prawami, które nam ofiarował.
  Objawienia służą między innymi ostrzeganiu, i nawoływaniu abyśmy dobrowolnie powrócili do Boga, służa jako pouczenia, a jeśli to nie nastąpi, wtedy Bóg nas karze za nieposłuszeństwo. To jest logiczne - najpierw pouczenie, a jeśli to nie pomoże to później przychodzi kara.
  Matka Boża, jako nasza współodkupicielka, również pragnie by jak najwiecej Jej dzieci, kierowało się ku Jezusowi, stąd pojawiają się objawienia, nawołujące do nawrócenia, nim Nasz Ojciec w niebie, będzie musiał interweniować, jako Bóg Sprawiedliwy.
 • @jax 12:21:42
  Dziękuję. Muszę sobie to przemyśleć i poukładać.
 • @Poruszyciel 13:51:02
  To ja dziękuję i liczę na uwagi gdy będziesz gotowy ...
  Pozdrawiam
 • @bar-bara 16:06:52 Tak tu sobie heretyczko gadasz ale czy nie zapomniałaś o pytaniu
  Skoro już nawiązałaś do tematu to zapytam czy potrafisz się już określić?
  Tak się mądrzysz a jednym słowem nie potrafisz odpowiedzieć na proste pytanie. Sama zadajesz jakieś udziwnione kombinacje niby mądrych pytań.

  No to jak ?

  Jesteś Chrześcijanką? Tak czy Nie ?

  Tak sobie patrzę na te cytaty i widzę , że coś ten zwodniczy "podpowiadacz" pominął.

  5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

  Tak na marginesie to czas nie "idą " ale są teraz.
 • @bar-bara 17:47:31
  Nie odpowiedziałaś a ja nie drwię.
  Przychodząc i szydząc z wartości katolickich na zakładce katolickiej po prostu licz się z batalią. To jednak NIE my ciebie nawracamy i pouczamy o prawdziwości lub nie ale Ty nieustannie starasz się coś tam udowodnić.

  Te ataki pochodzą od Ciebie.

  Nie mam przyjemności z atakowania Ciebie a jedynie wskazuję INNYM Twoje słabe punkty, Podpowiadam czego nie wiesz i z czym sobie nie radzisz.

  Określanie siebie jest dzisiaj najważniejsze i nie ma tu wyjaśnienia sloganami, dyrdymałami języka norweskiego.

  Nie obawiam się starcia z Tobą na polu Biblii i zawsze chętnie podejmę polemikę. A że irytuje mnie Twoje faryzejskie podejście ...no cóż.

  Wiesz o co Pytam i wiesz że wiele razy jeszcze się będziemy potykali i to wyłącznie tu na polu katolickim. Bo Ty wisisz u bramy żebyśmy zwrócili na te nijakie dywagacje uwagę. Określ się zbierz siły i wracaj do kościoła, Tu potrzeba batalii a nie gdzieś tam w samotności. Pokory dziewczyno i poświecenia tu trzeba, czy dasz radę by rzecz przemyśleć ?
 • @bar-bara 14:33:04 W którym miejscu Biblia Kłamie ?
  Odpowiedz no robaczku bo choć nie rozumiesz to siejesz dokładnie talmudyczne , faryzejskie i rabiniczne podejście do biblii. Literalnie ale ...bez zrozumienia.

  Głosząc przeciwko Biblii stawiasz się w miejsce fałszywej wyroczni.

  CZY Stary Testament zapowiedział męczeństwo Chrystusa ?
  CZY zapowiedział mękę jego MATKI ?
 • @bar-bara 20:21:13
  Nie kuś bo i Ty się doigrasz bana u mnie. Po za tym nie zauważyłem by Polonia Ciebie banowała.

  Polonia nie kłamie, a circ to inna sprawa lecz nie kłamstwo jest problemem jaki stwarza niej chodzi w ogóle o to. Bo Ty jesteś w błędzie i straszliwie boisz się zasadzki.
  Z tego powodu nie odpowiadasz Tak lub Nie.
  Jednak skoro nie dokonałaś oficjalnej apostazji a wielbisz Boga to i dla Ciebie jest nadal miejsce w kościele Katolickim o ile oczywiście z przyczyn oczywistych nie żyjesz w stanie hmmm... "niesakramentalnym".


  Ale nie Ty jesteś tu ważna ale pytanie jakie Tobie zadałem.

  Słowo Boga JEST PRAWDĄ więc atak na Maryję jest PRZECIW BIBLII

  To nie zwykła kobieta ale ZAPOWIEDZIANA WYJĄTKOWA objęta niezwykłym CUDEM
  "Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14).

  Zgodnie z tym co twierdzisz

  Żadnego dla Maryi błogosławieństwa bo pismo tego zakazuje ?

  "Wyszłam z ust. Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku" (Syr 24,3-4).

  "Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. ( Łk 1, 46-49).

  Ps 45
  11 Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
  zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!7
  18 Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię;
  dlatego PO WIEK WIEKÓW sławić cię będą narody11.  Maryja nie niesie żadnych błogosławieństw, a na pewno nie Ducha Świętego ?

  "Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i rzekła: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona". (Łk 1, 40-42).

  Twierdzisz, że Łaski jakimi Maryja jest obdarowana są fałszywe ? A a jak już to chwilowe bo to taka łaska na pewien czas – nie taka jaką uzyskali Apostołowie. Maryja takich łask nie miała ? Słuchać należy wyłącznie ewangelii bo to napisali natchnieni apostołowie, zaś objawienia Maryjne są na pewno (?) pozbawione Ducha Świętego. Trzeba by je wpierw przeczytać ale jak to zrobić skoro one są w tych czasach?

  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego.(...) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić głosząc wielkie dzieła Boże" (Dz 1,14. 2, 1.4.11).


  Słuchanie co mówi Maryja to bluźnierstwo ?

  „Wtedy Matka powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie." (J 2, 1-5)”


  Współcierpienie Matki to fikcyjny incydent w Biblii? Ot tak wstawiony? Trzeba Ją tępić gdyż Ona się nie liczy w ogóle ?

  "Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów (...) i rzekł do Maryi, Matki Jego: oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie".(Łk 2, 27.30.34-35).

  Jezus przyjął chrzest ale ty się chrztu wypierasz

  "Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie"( Łk 3, 21-22)

  Zwycięskie władanie Maryi ma się objawić pewnie hologramem ale jej zapowiedziana misja zwycięstwa to już jakaś wroga fantasmagoria metaforyczna.

  "Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu". (Ap 12,12)


  No to się dowiemy też od , tego typu „wiedzących o Bogu” że
  W stary testamencie Maryi nie zapowiedziano w ogóle a Jezusa zapowiedziano tylko mniej więcej jako ewentualnego namaszczonego męczennika ?

  Bar-bara opamiętaj się bo źle pouczasz czym chcesz się wyróżniać od innych, których tak ganisz ?
 • @bar-bara 00:02:12
  Ładnie to tak się zajmować plotkami ? A co mnie obchodzą ich sprawy ?

  Za to co do banowania Ciebie to akurat nie śledzę tego ...nie jesteś sensem NE - wybacz.

  Skoro dostałaś Bana to zobacz jak wyglądała wasza "dyskusja"

  @bar-bara 21:01:37
  Pismo Święte potwierdza należyty kult Maryi - Pisma nie znasz!
  Polonia 02.03.2012 21:05:58

  @Polonia 20:33:27
  Bla, bla, bla...
  bar-bara 02.03.2012 21:06:50  ///Wedlug twoich glupot Pan Jezus przyszedl by Maryji sluzyc,(zamieniac wode w wino) a nie Bogu Ojcu!///

  Chyba coś nie tak odczytałaś circ... ups Bar-baro / w sumie jak różnicy nie ma - powinnyście się polubić.

  Co z cytatów jest mitem ? Biblia nie kłamie ale nie chcesz tego uznać "zapierając się jak diabeł święconej wody".

  Biblia kłamie ? Tak czy NIE ?
 • @bar-bara 14:01:43 Odpowiedz tylko tyle jedno TAK lub jedno NIE
  Co do spraw Polonii czy circ to nic mnie ich interesy nie obchodzą. Nie moja sprawa. Nie wiem o tym nic a Ty nie jesteś wiarygodnym źródłem.


  //NIE Maryja dala nam Zbawiciela, lecz Bóg Ojciec!//
  Niby tak ale Bóg grzecznie zapytał czy Ona chce uczestniczyć w życiu Mesjasza. Wybór też był nieprzypadkowy / Ciebie nikt nie zapytał / . Ostatecznie Chrystus Jest ZRODZONY a nie stworzony więc lepiej odpowiedz mi na pytanie zamiast paplać co Ci do głowy wpadnie.

  Nikt z Maryi NIE robi Chrystusa - tylko Ty to napisałaś.

  O D P O W I E D Z !!! O D P O W I E D Z !!!O D P O W I E D Z !!!

  Czy Biblia kłamie ? Tak czy Nie?
 • @bar-bara 15:07:49
  Skro twierdzisz że to jest kłamstwo to znaczy że zaprzeczasz Biblii

  "Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.

  Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. ( Łk 1, 46-49).

  Ps 45
  11 Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
  zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!7
  18 Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię;
  dlatego PO WIEK WIEKÓW sławić cię będą narody11.

  KŁAMIESZ !!! TY CZY BIBLIA ?!!! OCZYWIŚCIE ŻE TY jesteś kłamcą.
 • @bar-bara 16:01:17 Ja wiem jak odpowiem na to pytanie i zrobię to jednym słowem
  Biedna jesteś i pokręcone Twoje myśli , a słowa bluźniercza obrzydliwe i paskudne.

  " JA NIE JETEM DZIECKIEM JAKIEJS ZJAWY-CHAZARSKIEJ MATKI!!! "


  Ty Kochasz Chrystusa i NIENAWIDZISZ JEGO MATKI ! Tego chcesz nas nauczyć tego nas nauczył Chrystus ? Ty śmiesz mówić o poprawnym rozumieniu Słowa Boga ?

  Czy przypadkiem nie jesteś pokłosiem żydowskich czystek z 1968 ?
 • @bar-bara 20:30:43 Nie waż się więcej o MATCE CHRYSTUSA zabierać głosu. Dosyć już złego w tym temacie narobiłaś.
  /JA NIE JETEM DZIECKIEM JAKIEJS ZJAWY-CHAZARSKIEJ MATKI!!!///

  ///No, ale 'chazarski umysl przyszedl' do naiwnych, nic niepodejrzewajacych slowian i narozrazbial w glowie, oglosil matke i slowianski umysl glosi chazasak boginie matke.///

  ///Ale chazarski umysl odwrocil to i mowi: na ziemi macie MATKE i ojca, wiec w niebie jest jak i na ziemi, od teraz macie w niebie MATKE, a o Ojcu zapomnijcie! ///


  Sama o sobie kłamstwem , oszczerstwem ,bluźnierstwem , świadectwo i wyrok wydajesz.


  Biblia NIE KŁAMIE !!! Wyłącznie Ty to robisz.

  To jest żałosne ... zapiekłe , fałszywe i obłudne poczytaj sama i niech każdy poczyta i sam sprawdzi.

  http://sosenkowski.nowyekran.pl/post/54685,obywatelskie-wymowienie-dla-kraju-rad
 • @bar-bara 21:12:10
  Zaraz ale ty piszesz o demonach , to zaś jest przestroga o NAUCZYCIELACH.

  Gdzie ten demonizm u ludzi wyrażających szacunek wobec rodziców , szacunek wobec starszych , szacunek wobec urzędników i pełniących posługę ?

  Czy Chrystus nakazał lżenie , czy okazał komuś brak szacunku ?

  CZY BIBLIA TEGO ZAKAZAŁA ? CZY WYMAZAŁA INSTYTUCJĘ OJCA ?

  Czy może jak w Skandynawii Rodzic A rodzic B para niekoniecznie mieszana ?
 • @bar-bara 22:22:59 Ograniczenie jest wytłumaczeniem dla głupoty nie będzie z tego pożytku
  //A ty ujrzales Slowo o NAUCZYCIELACH...: ///

  A TY NIE WIDZISZ ? Podnieś łapę i nie zasłaniaj sobie tekstów .


  Przesuń tę swoją linijeczkę troszkę w górę i w dół to też zobaczysz to co i ja mogę dostrzec.

  Werset wcześniej i werset dalej teraz coś pojmujesz czy będziesz wycinać fragmenty.

  8 Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.

  9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 1

  10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11


  Czytaj ze zrozumieniem i zacznij łatwiejszych tekstów.. od bajek będzie Ci łatwiej pojąć później przypowieści.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31